• No suggestion

Skupina VÚB so stabilným obchodným výkonom vo veľmi náročných časoch

"


„VÚB banka od začiatku veľmi aktívne pomáha s prekonaním krízy a so zmieňovaním jej dopadov na krajinu. Pokračujeme v procese prijímania odkladu splátok a naďalej poskytujeme dôležité finančné prostriedky našim klientom a firmám. Spracovali sme už tisíce žiadostí o odklad splátok, čo znamená, že toto opatrenie pre našich klientov znamenalo veľa. Som hrdý na to, že VÚB banka bola v tomto tvrdom boji proti kríze vnímaná ako dôležitý partner pre všetkých,“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

„Zatiaľ čo VÚB zaznamenala z obchodného hľadiska pozitívne výsledky v prvej polovici roku 2020, finančná výkonnosť sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka výrazne zhoršila, najmä v dôsledku zdvojnásobenia bankového odvodu a tvorby kolektívnych rezerv a opravných položiek, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu aktív aj v dôsledku súčasnej krízy,“ dodal Alexander Resch.

Na konci júna 2020 celkové čisté úverové portfólio dosiahlo 14,7 mld. EUR (+ 4,0% v porovnaní s júnom 2019), celkové vklady klientov predstavovali 12,2 mld. EUR (+ 4,8% v porovnaní s júnom 2019) a z hľadiska čistého zisku došlo k medziročnému poklesu 58%.

Skupina VÚB dosiahla v prvom polroku 2020 prevádzkový zisk 64,6 milióna EUR, pomer nákladov a výnosov 54,52% a čistý zisk 24,0 milióna EUR. Kapitálová primeranosť VÚB zostala silná. Kapitálová primeranosť Skupiny v júni 2020 bola 18,17%, čo spĺňa minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.