• No suggestion

Počet platieb cez mobil sa strojnásobil, Valentín bol digitálny

"

Po vianočnom období sa tento trend podľa údajov VÚB banky naplno prejavil aj počas nedávneho valentínskeho víkendu, kedy Slováci minuli o 41% viac v rámci internetových platieb než takto pred rokom. 

Z analýzy VÚB banky zároveň vyplýva, že používanie platobnej karty sa každoročne zvyšuje, i keď v prípade minulého roka ide stále o menší rast ako v roku 2019 (+30% v počte a +33% v objeme platieb oproti roku 2018).

Avšak, kým platby kartou rastú pomalšie, no držia sa na stabilnej úrovni (za celý rok 2020 +2% v počte a +7% v objeme oproti roku 2019), obľúbenosť platenia mobilom sa v roku 2020 prejavila rastom o 300% v ich počte a až o 376% v ich objeme oproti roku 2019.

Hlavný podiel na tomto úspechu bezkontaktných platieb má samozrejme pandemická situácia, ale dopomáhajú tomu aj oveľa väčšie možnosti platieb cez mobil či cez iné zariadenia, vrátane ich čoraz rozšírenejšej podpory platieb cez NFC. Dôležité je aj sprístupňovanie týchto platieb pre všetky kartové produkty. VÚB ako jedna z mála bánk v Európe zabezpečila pridanie všetkých platobných kariet do mobilnej aplikácie, ktorá podporuje aj kompletný manažment mobilných platieb.

Kým platbám cez mobil sa mimoriadne darí, pri používaní hotovosti sa pandémia prejavila poklesom. Počet výberov hotovosti z bankomatov sa totiž medziročne prepadol o 20%, respektíve o 10% v prípade objemu.

Cez víkend bol eValentín

Tento rok pripadol Valentín na nedeľu, takže z pohľadu nákupov sa dá hovoriť o valentínskom víkende (12. – 14.2.2021) a platobné štatistiky sa porovnávali s minuloročným víkendom (14.2. – 16.2.2020), kedy tento deň zamilovaných pripadol na piatok.

Z hľadiska celkového počtu platieb došlo v porovnaní s rokom 2019 k nárastu nákupov cez internet o 27%, v prípade objemu až o 41%. Keďže je v tomto čase väčšina obchodov zatvorená, počet platieb cez terminály poklesol o 23%.

Zaujímavý je aj pohľad na predaj tovarov, ktoré sú počas Valentína veľmi žiadané. Online predaj šperkov narástol medziročne o 221% a kvetov až o 475%. 

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.