• No suggestion

Otvárajú sa nominácie na pamiatky, ktoré potrebujú obnovu

"


Cieľová suma, ktorú Nadácia VÚB na podporu víťaznej pamiatky vyčlenila formou grantu, môže byť použitá na obnovu niektorých menších historických stavieb alebo ich konkrétnych častí, ako aj na financovanie obnovy historických objektov a umeleckých artefaktov stredného typu. V prvej fáze programu môže preto verejnosť prihlasovať za účelom reštaurovania drobné stavby (napr. kaplnky), ucelené časti väčších stavieb (napr. časť hradu, paláca alebo chrámu, prípadne ich freskovú či inú výzdobu), vzácne obrazy, sochy, zbierky muzeálnych exponátov a podobne. Prihlasovanie pamiatok prebieha od 20. februára do 5. marca prostredníctvom formulára na stránke www.nadaciavub.sk/poklady.

Všetky nominované pamiatky bude posudzovať komisia zložená z odborníkov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a reštaurátorstva. Tá na základe analýzy ich súčasného stavu, významnosti a historického kontextu ako aj nárokov na nevyhnutné reštaurátorské práce a časové rámce odporučí deväť finalistov. Tieto pamiatky zaradí Nadácia VÚB do verejného hlasovania, ktoré bude prebiehať na webovej stránke súťažného programu Poklady Slovenska. Samotné hlasovanie aj oznámenie víťaznej pamiatky, ktorá získa grant do výšky 50-tisíc eur, prebehne v priebehu apríla.

„Cieľom iniciatívy Poklady Slovenska je nielen grantová podpora pre financovanie obnovy konkrétnej pamiatky, ale aj osveta a zvyšovanie verejného povedomia o bohatom kultúrnom dedičstve našej krajiny a potrebe jeho ochrany,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch, a dodáva, že aktuálne ide už o jej jedenásty ročník.

Nadácia VÚB pomohla v minulosti prostredníctvom tejto hlasovacej súťaže zachrániť pred zubom času napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, fresky v stredovekom kostolíku v obci Čerín, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne, barokový organ v Španej Doline či historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube.

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.