• No suggestion

Ochladzovanie svetovej ekonomiky pretrvá aj do budúceho roka

"

V eurozóne a Spojených štátoch ide o ešte výraznejšie spomalenie, ktoré má vyvrcholiť až v budúcich dvoch rokoch. Globálnej ekonomike už viac ako rok berú vietor z plachiet nové bariéry v medzinárodnom obchode, ako aj s nimi súvisiaca neistota do budúcnosti. Indexy neistoty v zahraničnom obchode USA sa kvôli obchodnej vojne s Čínou napríklad vyšplhali na 25- i viac-ročné maximá.

Aj tretí štvrťrok bol slabý

Dáta HDP za druhý kvartál boli znovu slabšie a veľmi pomalé napredovanie pre negatívne mesačné a predstihové ukazovatele očakávame aj v ďalších štvrťrokoch. Nemecko môže po 3. kvartáli dokonca vyhlásiť takzvanú technickú recesiu, teda dva štvrťroky so zmenšujúcim sa výkonom hospodárstva.

Ročný rast ekonomík v menovej únii v druhom štvrťroku 2019 spomalil k najnižšej hodnote od druhej vlny recesie v roku 2013, keď dosiahol hodnotu 1,2%. Problémy hospodárstva sa prejavujú najmä v priemysle a súvisiacich vývozoch výrobkov, keďže globálny zahraničný obchod už nejakú dobu fakticky stagnuje.

Ekonomika eurozóny ako celku môže tento rok podľa našich kolegov z Milána rásť len tempom 1,1% a v budúcom o 0,9%, USA by mali spomaliť na 2,3 v tomto a potom 1,8% v budúcom roku. Historicky dlhému, už viac ako desaťročnému obdobiu bez recesie tak dochádzajú sily aj v inak dynamických Spojených štátoch.

Centrálne banky predstavili opatrenia

Hlavné svetové centrálne banky na negatívny vývoj reagovali a tak Fed ako aj ECB predstavili opatrenia, ktorými chcú ekonomiku podporiť. ECB znížila už teraz zápornú depozitnú sadzbu z -0,4 na - 0,5%, obnoví pravidelné nákupy aktív (kvantitatívne uvoľňovanie) a nulovú refinančnú sadzbu ponechá až dovtedy, kým inflácia razantne nevyskočí nahor. A to môže trvať aj celkom dlho – nie len do leta budúceho roku, ako sa predpokladalo. Fed zasa dvakrát znížil svoju kľúčovú úrokovú sadzbu do pásma 1,75-2,00% a môže v tom pokračovať aj v budúcom roku.

Spolu s predlžujúcim sa obdobím a prehlbovaním hospodárskeho ochladzovania ekonómovia čoraz viac sledujú, do akej miery sa „blbá“ nálada v priemysle a zahraničnom obchode rozširuje aj do oblasti zamestnanosti, medzi spotrebiteľov a do veľkého sektora služieb. Ten, zdá sa, väčším problémom stále odoláva. Ak sa však problémy v priemysle pretavia aj do nárastu nezamestnanosti, poklesnúť môže citeľnejšie aj spotrebiteľský dopyt, čo by „nákazu“ rozšírilo aj do ostatných oblastí hospodárstva.

Nálada v eurozóne meraná indexom nákupných manažérov (PMI)

Needs our help?

We will answer to all your questions.