• No suggestion

Nové Všeobecné obchodné podmienky pre úvery a záruky

"

Dňa 24. 05. 2017 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky  pre úvery a nové Všeobecné obchodné podmienky pre záruky poskytované firemným klientom banky, ktoré sú zverejnené v časti Obchodné podmienky - Komerčné úvery

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.