• No suggestion

Nové obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu

"

Dňa 25.05.2018 nadobúdajú účinnosť nové Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára. Presné znenie nových obchodných podmienok je k dispozícii na každej pobočke VÚB banky alebo na www.vub.sk v časti Informačný servis - Obchodné podmienky.

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.