• No suggestion

Nemci sú 5-krát bohatší ako my, úspory Slovákov však rastú

"

„Rozdiel medzi nami a krajinou v rebríčku hneď pred Slovenskom – Litvou, sa dokonca ešte zväčšil, a to o viac ako tisíc eur. Celkovo, pobaltské krajiny, ktoré sa nachádzajú v rebríčku pred nami, zaznamenali percentuálne najväčšie prírastky, absolútne rádovo o 2 až 3 tisíc eur. Rast úspor zaznamenali takmer všetky krajiny eurozóny s výnimkou Cypru, Holandska a Talianska. Prvé dve menované krajiny zaznamenali pokles, Taliansko len stagnáciu,“ hovorí hlavný analytik VÚB banky Zdenko Štefanides.

 

Vzdialili sa nám aj Česi, no každým rokom usporíme čoraz viac
Finančné aktíva Slovákov stále zaostávajú za európskym štandardom. Dosahujú zhruba 19% z priemeru eurozóny a iba 58% z českej úrovne, pričom ešte v roku 2016 to bolo 61%. V porovnaní s inými krajinami EÚ máme 5-krát menej úspor ako Nemci, 8-krát menej ako Briti či dokonca takmer 12-krát menej úspor ako lídri rebríčka Dáni.  
Štefanides vysvetľuje, že za hlavné dôvody tejto nízkej úrovne sa dajú považovať podpriemerný príjem, nízke celkové bohatstvo, vysoký podiel tých, čo vlastnia nehnuteľnosť, v ktorej bývajú a zlú skúsenosť s privatizáciou z 90-tych rokov, respektíve nízke finančné vzdelanie. „Napriek všetkému je tu široký priestor pre dobiehanie európskeho štandardu, čo vytvára solídny predpoklad na rast osobných finančných aktív. Podľa nášho predpokladu do roka 2022 narastú osobné finančné aktíva Slovákov minimálne na hodnotu 18-tisíc, čo je o zhruba 35% viac ako ich aktuálna hodnota.“

Brexit zasiahol už aj úspory Britov
Pri pohľade na zmeny osobných finančných aktív za ostatné necelé dva roky sú ešte zaujímavé najmä dve krajiny mimo Eurozóny – Česko a Veľká Británia. Ich finančným bohatstvom výrazne zakývali kurzové pohyby. Zatiaľ čo českým domácnostiam v ich prospech, britským naopak v ich neprospech.

„Pri českej korune zohralo kľúčovú úlohu opustenie kurzového záväzku Českej národnej banky, pri britskej libre rozhodnutie o opustení eurozóny. Posilnenie českej koruny v eurovom vyjadrení dodatočne navýšilo české osobné finančné aktíva o takmer 1000 eur. Hoci oslabenie libry bolo o niečo menšie než posilnenie českej koruny, aj tak Briti stratili zhruba 4800 eur. Zaznamenali tak najnepriaznivejší vývoj zo všetkých krajín,“ dodáva Zdenko Štefanides.

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.