• No suggestion

Nálada v ekonomike je horšia, hoci aktivita rastie

"

Oproti roku 2017 bol rast však stále len zhruba polovičný. Detaily jeho zloženia zatiaľ zverejnené neboli, no z mesačných dát sa javí, že akceleráciu rastu ekonomiky potiahol priemysel. To je celkom prekvapivé. Nálada v tomto sektore už od začiatku roka 2018 vyslovene padá. Áno, prieskumy z konca minulého roka ešte napovedali nejaký rast na úvod tohto roka. Aktuálne ale už podniky hlásia niekoľko mesiacov vyslovene očakávania poklesu aktivity. Preto je predstava priemyslu ako motora zvyšujúceho sa rastu prekvapením. V sektore služieb je nálada o poznanie lepšia, súvisí to s dobrým stavom pracovného trhu.

Otázkou na nasledujúce mesiace je, či sa nálada v priemysle zosúladí s produkciou na vyššej úrovni, alebo produkcia poklesne. Optimista verí, že správna bude prvá možnosť, lebo rizík je momentálne v ekonomike menej. Brexit sa oddialil, obchodné vojny poľavili a veľmi dôležitý globálny hráč – Čína, hlási lepšie očakávania, než koncom minulého roka.

Nálada v domácej ekonomike podľa PMI indexu

Needs our help?

We will answer to all your questions.