• No suggestion

Najčastejšie otázky klientov: Pozrite sa, či nemáme odpoveď aj pre Vás

"


Preto sme sa rozhodli pripraviť zoznam najčastejších otázok alebo problémov, ktoré máte a kvôli ktorým sa snažíte spojiť s našim call centrom. Tento zoznam budeme pravidelne podľa potreby aktualizovať. Chceme Vás veľmi pekne poprosiť, aby ste si vždy na tomto mieste najprv pozreli, či nenájdete odpoveď aj na tú Vašu otázku.

Veríme, že takto čo najviac odľahčíme našu službu Kontakt, aby mohla riešiť ďalšie mimoriadne situácie a žiadosti. Postupne pre Vás pripravujeme aj ďalšie novinky, ktoré by mohli byť pre Vás veľmi užitočné. Veľmi pekne Vám ďakujeme a sme radi, že ste s nami.

NAJDÔLEŽITEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE Z CALL CENTRA

•  De/aktivovanie, blokovanie, znovuvydanie platobnej karty po blokácii a zmena limitov na platobnej karte  
Viac informácií o tom, čo všetko viete vybaviť cez Internet a Mobil banking bez potreby návštevy pobočky, nájdete TU

Svoje platobné karty máte cez Internet banking či VÚB Mobil banking úplne pod kontrolou.

- ak máte podozrenie, že ste si kartu len niekde uložili a možno ju nájdete, odporúčame kartu dočasne deaktivovať. Keď ju nájdete, tak si ju môžete veľmi jednoducho aktivovať

- ak máte podozrenie na stratu alebo krádež, tak odporúčame kartu úplne zablokovať a hneď si môžete požiadať o znovuvydanie novej karty

- môžete si sami navýšiť limit na výbery a platby

- môžete si kedykoľvek a bezplatne meniť internetový limit

- môžete si aktivovať a deaktivovať bezkontaktnú funkcionalitu podľa potreby aj viackrát denne

- o všetkých pohyboch na svojom účte môžete dostávať PUSH notifikácie (bezplatne) alebo SMS (za poplatok 0,15 eur alebo max. 1 euro mesačne)

•  Odklad splátok - úvery a Quatro
Viac informácií o odklade splátok nájdete TU

Pre zvýšený záujem nastavujeme proces bez nutnosti navštíviť pobočku. Všetko včas oznámime. Na procese ohľadom odkladu Quatro splátok pracujeme a prosíme klientov o trpezlivosť. 

  Reklamácie platieb
Viac informácií o reklamácii platieb súvisiacich 
s cestovnými lístkami, letenkami, lístkami na koncert, športové podujatia a pod. a platbami cez internet (nedodanie tovaru) nájdete TU

V súvislosti s pandémiou nastalo významné obmedzenie služieb spojených s cestovným ruchom a iným službami. Ak riešite vrátenie prostriedkov za tieto služby, musíte najprv kontaktovať spoločnosť, cez ktorú ste zakúpili službu. V prípade, že vám táto spoločnosť odmietne prostriedky vrátiť, obráťte sa na banku a doložte všetky podklady – cestovné lístky, potvrdenie rezervácie, iné doklady a aj komunikáciu s obchodníkom.
Ak vám spoločnosť prisľúbi vrátenie prostriedkov, mali by ich mať vrátené do 15 dní. Každá spoločnosť má na svojich webových stránkach uvedené informácie ako postupovať.

  Hodnota fondov a investícií

Pri poklese hodnoty fondov v takýchto krízových situáciách neodporúčame zmluvy rušiť. V takýchto časoch sa oplatí nakupovať, lebo za nižšiu cenu získate viac. Samozrejme treba rátať s výnosnosťou v dlhodobom horizonte.

Volatilita je normálnou súčasťou dlhodobého investovania - Z času na čas existujú na trhu situácie, kedy investori reagujú nervózne na zmeny ekonomického, politického alebo podnikateľského prostredia. Takéto správanie investorov nevyhnutne vyvoláva volatilitu na akciových trhoch. Finančné trhy sú taktiež naklonené k prehnanému reagovaniu na udalosti, ktoré narúšajú krátkodobý výhľad vývoja finančného trhu.

Ak je investor už na začiatku pripravený na obdobie volatility počas investovania, bude menej prekvapený ak sa tak skutočne stane a pravdepodobne bude reagovať racionálne. Preto je dôležité reagovať bez emócií a s dlhodobým investičným horizontom, ktorý akceptuje krátkodobú volatilitu. Takýto prístup umožní investorom začať využívať nižšie nákupné ceny, ako keby mali zrealizovať straty pri emocionálnom predaji za nízke ceny.

Tí investori, ktorí zostávajú dlhodobo zainvestovaní, benefitujú z dlhodobého rastúceho trendu na akciových trhoch. Ak sa investori snažia časovať trh a začnú „vystupovať a nastupovať“ do svojich investícií, môžu riskovať budúce výnosy svojou „neúčasťou“ na trhu počas dní s najvýraznejším zotavením.

Diverzifikácia investícií pomáha dosahovať vyrovnanejšie výnosy - Práve vo volatilných časoch je veľmi dôležité mať svoje portfólio rozložené vo viacerých typoch tried aktív. Napríklad mix aktív zložený z rizikovejších aktív (akcie, kredit a pod.) a defenzívnych aktív (hotovosť, štátne dlhopisy, dlhopisy z investičného stupňa) môžu pomôcť znížiť výkyvy celého portfólia a umožniť v priebehu času dosiahnuť vyrovnanejšie výnosy.

  Nahlasovanie výberov v hotovosti  

Vyberať vysokú hotovosť z banky nie je opodstatnené, aj z titulu bezpečnosti (mať pri sebe v obchode, alebo doma vysokú hotovosť), aj z titulu hygieny (práca s hotovosťou), všetky fungujúce obchody aj e-shopy uprednostňujú bezhotovostný platobný styk cez platobné karty a tie si vie klient kontrolovať a spravovať cez IB/MB a sú stále pod monitoringom banky (prevencia proti zneužitiu).

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.