• No suggestion

Kompas pomoci – pomoc pre postihnutých koronou od dnes ešte dostupnejšia

"

 

K už fungujúcej webovej stránke s prehľadnými návodmi, ktorú navštívilo od jej spustenia viac ako 15 800 ľudí a vyše 10 600 z nich využilo aj samotného pomocníka, tak pribudne na čísle 02/22115666 telefonická pomoc. Podpora bude dostupnejšia pre tých, ktorí nemajú prístup k internetu alebo si nevedia rady.

V decembri 2020 spustila skupina dobrovoľníkov pod vedením víťazky ankety týždenníka Trend manažér roka 2019 Lucie Paškovej webového sprievodcu dotáciami, na ktoré majú nárok organizácie i občania počas korona pandémie. Stránka www.kompaspomoci.sk sústredila na jednom mieste jednoduché a praktické návody, ako sa dostať ku štátnej pomoci, ktorú majú k dispozícii občania, organizácie a firmy.

Projekt vznikol zo zistenia, že mnohí nečerpajú v týchto zložitých časoch dostupnú pomoc, lebo sa v nej nedokážu zorientovať. Kompas pomoci bol vôbec prvou webovou stránkou, ktorá zhromažďovala všetky potrebné informácie o dotáciách v pandémii na jednom mieste a zrozumiteľne.

Aby projekt urobil pomoc tým, ktorí ju súrne potrebujú, ešte dostupnejšou, spúšťa aj call centrum. To bude dostupné počas pracovných dní v čase od 8. do 18. hodiny. V úvodnej fáze bude poskytovať informácie telefonicky na čísle 02/22115666 V priebehu niekoľkých týždňov plánuje projektový tím spustiť aj webchat a komunikáciu cez sociálnu sieť Facebook, aby pomáhal cez čo najviac komunikačných platforiem.

Projekt spočiatku vytvorili dobrovoľníci z nadšenia a potreby pomôcť postihnutým pandémiou. Prevádzka call centra si už vyžaduje ľudské a finančné náklady. Spustenie centra sa preto podarilo vďaka finančnej podpore VÚB banky. Prevádzkovať ho bude spoločnosť CreditCall, ktorý tým projekt prakticky podporí. Obsluhovať ho budú aj dobrovoľníci z firmy Curaden.

„Uvedomujeme si, že informácie o dotáciách a štátnej pomoci sú veľmi komplexné, občania a firmy majú problém sa v nich vyznať. Zároveň vieme, že na takýto typ pomoci už dlho čakali a potrebujú dostať štátnu pomoc čím skôr, aby zachránili svoje podnikanie alebo sa dostali zo zlej ekonomickej situácie. Preto sme sa rozhodli pridať sa k iniciatíve Kompasu pomoci a finančne prispieť práve na fungovanie call centra, ktoré pomôže zodpovedať mnohé otázky a urýchliť proces pomoci,“ uviedla Martina Hrivnáková, riaditeľka korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB banky.

„Som rád, že naša spoločnosť môže využiť svoje skúsenosti z prvej a druhej vlny pandémie zo spoluprác s Ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom práce pre takýto prospešný projekt. Budem rád, ak budeme môcť pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí a firiem. Ideme do toho s pokorou, pretože to je jeden z najťažších projektov, aký sme kedy pripravovali vzhľadom na obrovské množstvo informácií,“ povedal pri otváraní call centra Juraj Balogh zo spoločnosti CreditCall, ktorá bude centrum prevádzkovať.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čo je Kompas pomoci?

Kompas pomoci je jednoduchým sprievodcom, ktorý vás na jednom mieste prevedie celým procesom. Jednoduchým výberom žiadateľa a následných otázok za krátky čas návštevník zistí, či má na pomoc nárok a rýchlo vás presmeruje na stránky pomoci, ktoré sa vás týkajú.

Kompas pomoci obsahuje aj niekoľko praktických príbehov firiem a organizácií, ktorým sa podarilo štátnu pomoc získať. Momentálne sa chystá osloviť samosprávy a súkromných donorov, aby na stránku doplnili aj informácie o svojich schémach pomoci. 

 

Od jeho spustenia sme zaznamenali:

  • 10 686 používateľov pomocníka Kompas pomoci

  • Najviac ho doposiaľ využili Fyzické osoby (SZČO) - 5223

  • Druhou najpočetnejšou skupinou sú Súkromné osoby - 4569

  • Využilo ho aj 2921 Právnických osôb a 846 Neziskových organizácií

Do Kompasu pomoci sa zapojili aj samosprávy s ich vlastnými schémami pomoci, konkrétne Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj.

Ako vznikol?

Kompas pomoci vznikol na podujatí občianskeho združenia Bystriny pod názvom „Spojená krajiny“ a spojil dobrovoľnícky tím z rôznych profesií a firiem s chuťou pomôcť ľuďom a organizáciám ľahšie zvládnuť aktuálnu pandémiu, ktorá priniesla pre mnohé subjekty aj významné ekonomické dôsledky.

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.