• No suggestion

Exkluzívne pre Magnifica klientov: Sofistikované investičné poradenstvo pre Vás

Nová služba ponúka klientom možnosť rozložiť si finančné aktíva ešte efektívnejšie ako doteraz. Navyše,  pri všeobecne nízkych úrokových sadzbách sa investovanie do fondov považuje za najlepšiu formou zhodnotenia peňazí. Vďaka InvestPlanu sú investície každého klienta podrobne monitorované prostredníctvom sofistikovanej  aplikácie. „Jednou z výhod služby InvestPlan je využitie know-how skupiny Intesa Sanpaolo a expertízy viac ako 200 správcov portfólia spoločnosti EurizonCapital SA.“ hovorí Peter Dudák, riaditeľ Odboru prémiových klientov a privátneho bankovníctva VÚB banky.

Potreby a budúcnosť klienta vždy na prvom mieste
Služba InvestPlan je pre klienta bezstarostná, pretože na investície dohliada osobný bankár. Ten pravidelne vyhodnocuje vhodnosť zvolených produktov.  Klient má svoje investície neustále pod kontrolou, vďaka čomu ich môže rozumne a efektívne zhodnocovať. Odporúčania osobného bankára vždy zohľadňujú aktuálnu situáciu a prognózy na finančných trhoch, no takisto aj osobné ciele klienta v oblasti investovania.

InvestPlan v praxi
Na základe investičného dotazníka sa posúdia znalosti a skúsenosti klienta, jeho investičné potreby, finančnú situáciu, ale aj jeho postoj k riziku. Výsledkom je investičný profil klienta, podľa ktorého bankár navrhne aktuálne portfólio do troch základných oblastí. Následne si s klientom potvrdia alebo modifikujú investíciu. Klient môže vo svojom Internet bankingu sledovať výkonnosť jednotlivých fondov, ktoré má v portfóliu. Ak chce zistiť výkonnosť svojho portfólia ako celku, je mu k dispozícii osobný bankár, ktorý pravidelne sleduje vývoj na trhu.

Služba InvestPlan klientom prináša:

  • Vďaka diverzifikáciii vyššia bezpečnosť pri investovaní
  • Aplikácia berie do úvahy celé portfólia klienta – depozitá aj investície
  • Optimalizovanie rizika pri investovaní
  • Prihliadanie na individuálne potreby klienta

Needs our help?

We will answer to all your questions.