• No suggestion

Ďalšia pamiatka sa dočká obnovy

"


Grant vo výške 30-tisíc eur za týmto účelom získa víťaz spomedzi 9 finalistov, ktorých vyberie zo všetkých nominácií odborná komisia. O víťaznej pamiatke rozhodne verejnosť počas 2-týždňového hlasovania v júni.

Cieľom iniciatívy Poklady Slovenska je nielen grantová podpora pre obnovu konkrétnej pamiatky, ale aj osveta a zvyšovanie verejného povedomia o bohatom kultúrnom dedičstve na našom území a potrebe chrániť ho. „My v Nadácii VÚB sme presvedčení, že odkaz našich predkov ukrytý v architektonických a umeleckých dielach má svoj nadčasový význam a je dôležitý aj dnes. O stave historického dedičstva treba systematicky hovoriť a aktívne ho chrániť, aby sa mohli pamiatky zachovať a ostať v pamäti aj pre ďalšie generácie. Preto už dvanásť rokov venujeme našu energiu a prostriedky súťaži Poklady Slovenska a opäť do nej pozývame všetkých, ktorí vidia hodnotu a skrytú krásu v chátrajúcich pamiatkach okolo nás. Sme pripravení v spolupráci s expertmi obnoviť ďalšiu spomedzi nich,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

Cieľová suma vo výške 30-tisíc eur, ktorú Nadácia VÚB vyčlenila na podporu víťaznej pamiatky, môže byť použitá na obnovu niektorých menších historických stavieb alebo ich konkrétnych častí, ako aj na financovanie obnovy historických objektov a umeleckých artefaktov stredného typu. V prvej fáze súťažného programu môže preto verejnosť prihlasovať za účelom rekonštrukcie drobné stavby (napr. kaplnky) či ucelené časti väčších stavieb (napr. časť hradu, paláca alebo chrámu, prípadne ich freskovú či inú výzdobu). Vo svojich nomináciách je možné sa zameriavať aj na reštaurovanie vzácnych obrazov, sôch, zbierok muzeálnych exponátov a podobne. Verejné prihlasovanie pamiatok prebieha do 16. mája cez stránku www.nadaciavub.sk/poklady.

Všetky nominácie posúdi v ďalšom kroku komisia zložená z odborníkov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a reštaurátorstva. Na základe analýzy ich súčasného stavu, významnosti a historického kontextu ako aj nárokov na nevyhnutné reštaurátorské práce a časové rámce komisia odporučí deväť finalistov, postupujúcich do súťaže. Víťaznou sa stane pamiatka, ktorá získa najviac hlasov verejnosti. Samotné hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke programu Poklady Slovenska od 1. do 15. júna.  

Minulý rok sa zapojilo takmer 60-tisíc ľudí

Víťazstvo počas minulého ročníka si vybojovala obnova vzácnych fresiek z prelomu období gotiky a renesancie v stredovekom kostole sv. Žofie v obci Dúbravica pri Banskej Bystrici. Celkovo sa do hlasovania spomedzi finálových pamiatok zapojilo viac ako 58-tisíc Slovákov a Sloveniek. Nadácia VÚB pomohla v minulosti vďaka tejto myšlienke zachrániť napríklad aj vitráže v Spišskej Kapitule, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, barokový organ v Španej Doline či historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube.

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.