• No suggestion

Čo viete vyriešiť bez návštevy pobočky – IB, MB a platby

"

 

1. Karty a ich správa cez elektronické bankovníctvo

Nezabudnite, že cez Internet banking alebo VÚB Mobil banking máte pri kartách tieto zaujímavé možnosti:

 • de/aktivovanie, blokovanie a okamžité znovuvydanie platobnej karty po blokácii
 • prehľad všetkých transakcií s kartou

 • online úprava limitov

 •  zobrazenie stavu doručenia debetnej karty

 •  zmena korešpondenčnej adresy ku karte

 •  online prevod z kreditnej karty

 • znovuvytlačenie PIN (len cez Internet banking)

2. Aktivácia VÚB Mobil Bankingu

Ak používate len Internet banking a radi by ste si aktivovali aj VÚB Mobil banking, tu nájdete návod ako na to.

3. Zoznam produktov, ktoré sa dajú zriadiť online cez IB/MB alebo web:

Cez Internet banking:

 • VÚB Účet

 • VÚB Účet pre študentov a pre mladých

 • Sporiaci účet

 • Sporiaci účet k hypotéke

 • VÚB Požička

 • Jednorázová investícia - VUBAM

 • VUB AM Prémiové Sporenie - VUBAM

 • Zahraničné podielové fondy – VUBAM

 • Cestovné poistenie ku kreditnej karte

Cez Mobil banking: (Viac informácií na https://www.vub.sk/mobilbanking/)

 • VÚB Účet

 • VÚB Učet pre študentov a mladých

 • Sporiaci účet

 • Sporiaci účet k hypotéke

 • VÚB Požička

 • Cestovné poistenie

Cez web www.vub.sk:

4. Platby a transakcie

Platba kartou je na Slovensku čoraz obľúbenejšia. V čase rozvoja e-shopov a platieb cez internet je dôležitá aj ochrana spotrebiteľa.  VUB odporúča držiteľom platiť kartou, nakoľko prípadnú reklamáciu za vás vybaví banka. Pri všetkých transakciách a platbách odporúčame mať aktívne buď PUSH notifikácie, SMS správy alebo emaily. Okamžitá informácia o uskutočnej platbe alebo transakcii je pre Vás veľmi dôležitá, aby ste mali svoje výdavky plne pod kontrolou.

Viac informácií o PUSH notifikáciách a SMS správach nájdete TU

Čo sú mobilné platby a ako fungujú:

Reklamácie platieb

Platba kartou je na Slovensku čoraz obľúbenejšia. V čase rozvoja e-shopov a platieb cez internet je dôležitá aj ochrana spotrebiteľa.  VUB odporúča držiteľom platiť kartou, nakoľko prípadnú reklamáciu za vás vybaví banka.

Reklamácie platieb (Otázky a odpovede):

Nedodanie tovaru, zrušený let leteckou spoločnosťou, neuskutočnené športové podujatie, zneužite karty , duplicitné zúčtovanie, alebo vám prišiel poškodený, nefunkčný kus či falzifikát ..... aj toto všetko za vás vybaví banka.

Pozor! Služba „chargeback“ sa vzťahuje len na platby realizované platobnou kartou.

 • Obchodníci ponúkajúci cestovateľské služby

  Otázka 1: Držiteľ karty si zakúpil letenku a bol informovaný, že obchodník nie je schopný poskytnúť službu. Môže si držiteľ karty uplatniť reklamáciu, ak platbu nemal vrátenú?

  Áno. Držiteľovi karty vzniká nárok na reklamáciu, nakoľko obchodník služby zrušil a nie je schopný poskytnúť objednaný let. Zároveň pred podaním reklamácie, držitelia kariet sa musia najprv pokúsiť vyriešiť spor s obchodníkom.

  Držiteľovi karty vzniká nárok na reklamáciu ak sám zrušil objednaný let, v zmysle podmienok mu prináleží vrátenie prostriedkov alebo ak nebol informovaný o storno podmienkach obchodníka.

  Otázka 2: Ak má obchodník leteckej spoločnosti zakázané lietať a objednané služby majú byť poskytnuté v budúcnosti môže si držiteľ karty uplatniť reklamáciu, ak platbu nemal vrátenú?

  Áno. Držiteľ karty môže požiadať banku, aby si uplatnila reklamáciu, ak mali byť služby poskytnuté v čase, kedy obchodník nemá povolené poskytovanie služieb. Držiteľ je povinný uviesť  dátum, kedy je objednaná služba očakávaná, dátum, od ktorého bol obchodník obmedzený na lietanie (ak je k dispozícii) a všetky pokusy držiteľa karty o vyriešenie sporu s obchodníkom. Reklamáciu možno riešiť buď od očakávaného dátumu dodania služieb, alebo od dátumu, kedy bol držiteľ karty prvýkrát upovedomený o tom, že služby nebudú poskytnuté.

  Otázka 3: Držiteľ karty si zakúpil letenku a bol upozornený, že vzhľadom na svoju štátnu príslušnosť nemôže let využiť, ale tento let sa bude konať. Môže si držiteľ karty uplatniť reklamáciu?

  Nie. V tomto prípade je obchodník ochotný a schopný zabezpečiť let a má nárok na zaplatenie rezervovaného miesta. Banka v tomto prípade odporúča držiteľovi karty, aby sa obrátil na leteckú spoločnosť, aby prediskutoval alternatívnu riešenia alebo požiadal o zrušenie.

  Držiteľovi karty vzniká nárok na reklamáciu ak sám zrušil objednaný let, v zmysle podmienok mu prináleží vrátenie prostriedkov alebo ak nebol informovaný o storno podmienkach obchodníka.

  Otázka 4: Letecká spoločnosť nie je schopná poskytnúť let (z dôvodu konkurzu alebo vládneho nariadenia) a žiadne lety nie sú realizované do postihnutých oblastí ani z nich. Môže si držiteľ karty uplatniť reklamáciu?

  Áno. Ak letecká spoločnosť nie je schopná poskytnúť let, má držiteľ karty nárok na vrátenie prostriedkov. Zároveň pred podaním reklamácie, držiteľ karty je povinný pokúsiť sa vyriešiť spor s obchodíkom, likvidátorom a/alebo colným úradom alebo poistným systémom, podľa toho, čo je uplatniteľné - komunikáciu je povinný držiteľ banke predložiť. Mnoho leteckých spoločností ponúka vzdanie sa poplatkov za zmenu letov alebo prípadne úplné vrátenie prostriedkov za objednané služby. Aj keď od klientov požadujeme súčinnosť, ak nie je možné spor vyriešiť s obchodníkom, za akýkoľvek let, ktorý obchodník nedokázal poskytnúť, je v konečnom dôsledku zodpovedný obchodník.

  Otázka 5: Ak držiteľ karty nie je schopný zrušiť rezerváciu hotela v požadovanom termíne z dôvodu zrušenia letu zo strany leteckej spoločnosti, má držiteľ karty právo na reklamáciu?

  Nie. Obchodník je ochotný a schopný zabezpečiť pobyt v hoteli a má nárok na zaplatenie jednodňového ubytovania.

  Držiteľovi karty vzniká nárok na reklamáciu ak sám zrušil rezerváciu,  v zmysle podmienok mu prináleží vrátenie prostriedkov alebo ak nebol informovaný o storno podmienkach obchodníka.

  Otázka 6: Ak sa držiteľ karty nemôže dostať na miesto začiatku svojej výletnej plavby z dôvodu zrušenia letu obchodníkom, má držiteľ karty právo na reklamáciu?

  Nie. Obchodník je ochotný a schopný poskytnúť plavbu a má nárok na zaplatenie za rezervovanú izbu.

  Držiteľovi karty vzniká nárok na reklamáciu ak sám zrušil rezerváciu,  v zmysle podmienok mu prináleží vrátenie prostriedkov alebo ak nebol informovaný o storno podmienkach obchodníka.

  Otázka 7: Držiteľ karty je schopný uskutočniť úpravy vo svojich cestovných plánoch, ale v spojitosti s nimi mu vznikli ďalšie výdavky. Možno ich zahrnúť do reklamácie?

  Nie, výška reklamovanej transakcie je obmedzená na hodnotu neprijatých služieb.

 • Nedodanie tovaru

  Otázka 1: Ak si držiteľ karty objedná tovar od obchodníka a tovar nebude dodaný v deklarovanej dobe, má držiteľ karty právo na reklamáciu?

  Áno. Ak obchodník neposkytne tovar v dobe, ktorú deklaroval, držiteľ karty má právo na reklamáciu. Pripomíname, že držitelia kariet sa musia najprv pokúsiť vyriešiť spor s obchodníkom.

  Otázka 2: Držiteľ karty má zakúpené vstupenky na podujatie, ako sú športové zápasy, koncerty alebo divadelné predstavenia, ktoré boli zrušené alebo sa im zmenil dátum konania; držiteľ karty sa však nemôže zúčastniť v alternatívny deň, ktorý si obchodník vybral. Má právo držiteľ karty na reklamáciu?

  Áno. Od držiteľa karty sa nevyžaduje, aby prijal alternatívny dátum. Obchodník zodpovedá za poskytnutie zakúpenej služby v dohodnutom termíne.

  Otázka 3: Ak sa držiteľ karty rozhodne nezúčastniť sa naplánovanej udalosti z dôvodu strachu z vírusu, má právo na reklamáciu?

  Nie. Ak sa udalosť bude konať podľa plánu a obchodník je ochotný a schopný poskytnúť službu, nevzniká nárok na reklamáciu.

  Držiteľovi karty vzniká nárok na reklamáciu ak sám zrušil objednávku služieb,  v zmysle podmienok mu prináleží vrátenie prostriedkov alebo ak nebol informovaný o storno podmienkach obchodníka. Ak si zákazník tiež zarezervoval cestu a/alebo ubytovanie v spojitosti s účasťou na podujatí, museli by byť tieto služby riešené osobitne obchodníkmi zodpovednými za jednotlivé služby (napr. Letecká spoločnosť, hotel a agentúra pre prenájom automobilov).

  Poznámka: Ak boli služby/lístky zakúpené prostredníctvom predajných miest tretích strán, v prípade zrušenia objednávky by boli platné obchodné podmienky tretej strany - nie politika vrátenia/zrušenia pôvodného obchodníka.

  Všeobecný zoznam podkladov/informácií, ktoré musia byť dodržané/doložené, v prípade podania reklamácie vo vyššie uvedených situáciách:

 • Prioritne je povinný klient kontaktovať obchodíka, je potrebné doložiť komunikáciu (ak má); uviesť spôsob a výsledok riešenia napr. kontaktoval som ho telefonicky, nie je možné sa dovolať, písal so cez kontaktný formulár

 • Doložiť objednávku, potvrdenie rezervácie alebo detailný popis objednaného tovaru/služby

 • Ak bola služba zrušená zo strany obchodníka je potrebné doložiť potvrdenie o zrušení. Zároveň upozorňujeme, že reklamáciu je možné podať až po uplynutí 15 dní odo dňa zrušenia resp. odo dňa kedy bol prisľúbený návrat prostriedkov.

 • Overiť s klientom predpokladaný dátum dodania (nie je možné si uplatniť reklamáciu skôr ako je deklarovaný deň dodania; v prípade ak dátum dodania nie je presne určený, reklamácia možne byť podaná po 30 dňoch od dátumu transakcie )

5. PHISHING A PODVODY

Aj v čase pandémie COVID-19 evidujeme zvýšený nárast podvodných aktivít smerujúcich na klientov.  Klientom odporúčame nakupovať na overených internetových stránkach a nenechať sa nalákať, že nedostatkový tovar, ako  ochranné rúška, respirátory, dezinfekčné prostriedky, sú dostupné.

Recenzie obchodíkov a upozornenia SOI je potrebné si preveriť PRED realizovaním transakcie.

Taktiež ak e-shop má v riadku s adresou ikonu zámky a "https://" to znamená, že vaše osobné aj platobné údaje sú šifrované, čiže sú v oveľa väčšom bezpečí.

Dôveryhodnosť webovej stránky je možné si pred  nákupom jednoducho overiť na stránke https://www.scamadviser.com/

Čoraz častejšie klienti naletia aj na podvodné emaily – tzv. phishing. Ide o falošný e-mail, ktorý vyzerá ako e-mail odoslaný bankou so snahou o získanie osobných údajov klienta. Môže sa stať, že klientovi príde podozrivý e-mail zdanlivo odoslaný VÚB bankou, v ktorom sú žiadané údaje o  debetnej /kreditnej karte ako číslo karty, dátum exspirácie, či CVV2/CVC2 kód zo zadnej strany karty. Prosím vedzte, že VÚB banka od klienta nikdy nepožaduje zaslanie žiadnych citlivých údajov. Ak takýto e-mail klient obdrží, ihneď nás prosím kontaktujte.

Banka nepretržite zabezpečuje monitoring platieb. Ak banka zistí, že internetová stránka je podvodná, takúto stránku zablokuje. Preto je možné, že klient v takýchto prípadoch na stránke nezaplatí. Vedzte, že táto aktivita je z dôvodu bezpečnosti platobnej karty a zamedzenia ďalšieho neautorizovaného alebo podvodného použitia karty. 

Aj keď sú klienti obozretní , odporúčame nenechať nič na náhodu. Limit na platby cez internet si klienti môžu nastaviť na nízku alebo nulovú hodnotu a zvýšiť ho tesne pred platbou. Budú tak chránení aj v prípade, že sa niekomu predsa len podarí dostať  k údajom karty. Táto služba je k dispozícii online a zadarmo.*

Držiteľom kariet taktiež doporučujeme, aby si skontrolovali automatické zadávanie hesiel na Google, či v Apple store. V prípade rôznych mobilných aplikácií u rovnakého obchodníka, ako sú napríklad Google, či Apple store, systém nemusí vyžadovať opätovné zadanie údajov z karty. Zákazník tak môže vykonávať nákupy bez zadávania hesla či iných autorizačných prvkov. Je teda možné, že klient, realizoval nechcene aj ďalšie nákupy resp. transakcia mohla vykonať blízka osoba alebo mohla vzniknúť náhodou v dôsledku hry dieťaťa. V takýchto prípadoch banka chargeback uplatniť nemôže.

V neposlednom rade, v prípade podozrenia na zneužite karty je držiteľ povinný túto kartu okamžite zablokovať.


O ČOM JE PHISHING:

Útočníci sa snažia hlavne zneužiť dôverčivosť klienta a v jeho mene si aktivovať mobilnú aplikáciu alebo pomocou odcudzených prihlasovacích údajov sa prihlásiť do elektronického bankovníctva. Práve tieto praktiky sa označujú termínom phishing.

Klient môže dostať email, ktorý sa tvári, že mu ho poslali z banky a v texte ho žiadajú, aby klikol na priložený link. Po presmerovaní na falošnú stránku, ktorá imituje vzhľad skutočného Internet bankingu, ho oznámením vyzývajú, aby zadal svoje prihlasovacie údaje a heslo. Takto sa podvodníci dostanú k prístupovým údajom a bez toho, aby to poškodený klient vedel a môžu ho obrať o peniaze.

Žiadna banka však takéto emaily nikdy neposiela. Text väčšinou obsahuje chyby a neúplné informácie. Odosielateľ má netypickú emailovú adresu, link do Internet bankingu je falošný a má úplne iný formát. To sú všetko veci, na ktoré si treba dať pozor, i keď má banka špičkové mechanizmy, vďaka ktorým dokáže tieto podvodné aktivity zachytávať a chrániť prostriedky klientov.

Tipy ako sa chrániť pred podvodmi:

 • Do Internet bankingu sa prihlasujte výlučne len cez oficiálnu stránku 
 • Neotvárajte emaily od neznámych adresátov, podozrivé prílohy a neznáme odkazy v správach.
 • Banka od vás za žiadnych okolností nebude žiadať zaslanie hesiel, čísel kariet alebo osobných údajov emailom.
 • Za žiadnych okolností si do počítača ani mobilného telefónu nesťahujte podozrivý softvér.
 • Pri podozrení na akúkoľvek neštandardnú alebo podozrivú situáciu treba ihneď kontaktovať svoju banku.

BLOKOVANÉ STRÁNKY PRE VAŠE BEZPĚČIE

 • Za posledný týždeň blokujeme transakcie pre tieto falošné e-shopy s ochrannými rúškami a iným tovarom:

www.huglo.sk

www.huglo.cz

https://lineoshop.sk/

www.zozu.sk

www.getzor.com

 • Požiadali sme Políciu SR o upozornenie klientov na falošné e-shopy cez ich sociálne siete (Hoaxy a podvody - Polícia SR)

 • Upozornili sme o podvode aj zahraničnú spoločnosť, ktorá poskytla e-shopom terminály pre platby s platobnými kartami

 • Upozornili sme o podvode kartovú spoločnosť VISA a požiadali o spoluprácu a pozastavenie týchto e-shopov

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.