• No suggestion

Banskoštiavnickú kalváriu čaká veľké finále. Aj vďaka Nadácii VÚB

"

Nadácia VÚB aj tento rok prispeje na reštaurovanie Banskoštiavnickej kalvárie sumou
100 tisíc eur. Vďaka dlhodobej podpore Nadácie VÚB bolo možné práve v týchto dňoch rozbehnúť poslednú veľkú etapu prác - obnovu Horného kostola, najznámejšiu dominantu tejto unikátnej barokovej pamiatky.

Komplexné reštaurovanie najdôležitejšej časti hlavného objektu, tzv. Horného kostola z roku 1751, bude trvať dva roky. Časť prác, najmä statických, bola vykonaná už v predošlých mesiacoch. Známy červeno-biely Horný kostol, často fotografovaný ako symbol regiónu, ale aj Slovenska, zdevastoval zub času, delostrelecká paľba počas 2. svetovej vojny a vandalizmus.

„Na obnovu Horného kostola sa pripravujeme už niekoľko rokov, zatiaľ sme vyriešili statiku. Čaká nás však to najdôležitejšie, reštaurovanie fresky, fasád, sochárskej výzdoby, striech, dverí a mreží. Samostatným dielom je veľký vstupný portál zničený delostreleckou paľbou na jar 1945. Obnova Horného kostola si vyžiada približne 400 tisíc eur,“ uviedol správca kalvárie, Martin Macharík.

A tak reštaurátori v posledných dňoch už intenzívne odstraňujú následky druhej svetovej vojny a vyberajú z fasády šrapnely staré 72 rokov.

Práce na obnove kalvárie sa začali v roku 2007 pod vedením občianskeho združenia Kalvársky fond. Nadácia VÚB sa do obnovy zapojila v apríli 2008 a stala sa najväčším finančným donorom obnovy tejto pamiatky. Tento rok prekročila míľnik 770 tisíc eur a spolupráca by mala pokračovať minimálne do roku 2019.

Pred desiatimi rokmi sa dostala kalvária na zoznam 100 najohrozenejších pamiatok sveta. Dnes nás delí len krok od toho, aby sme mohli tento skvost predstaviť verejnosti v plnej kráse. Hrdo môžem povedať, že aj vďaka našej pomoci bude toto unikátne sakrálne dielo zachránené,“ doplnil Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB.

Počas obdobia spolupráce bola obnovená už väčšina z 25 objektov kalvárie v Banskej Štiavnici. Posledným zreštaurovaným objektom bola kaplnka ECCE HOMO. Jej obnova prebiehala tri roky a bola ukončená vlani. Dnes už Kalvária nie je smutným miestom. Opravený je Dolný Kostol a skoro polovica kaplniek. Kalvária má dennú službu, stálu expozíciu a osvetlenie, ktoré z nej tiež robí nočnú dominantu mesta. V posledných rokoch každoročne pribúda 10 až 20 percent návštevníkov a v roku 2017 sa očakáva zvýšenie návštevnosti o rekordných 60 tisíc ľudí.

Mesto Banská Štiavnica s okolím je zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO,

 

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.