• No suggestion

Aplikácia VÚB Mobil banking opäť potvrdila svoju výnimočnosť

"


Po ankete Techbox roka svoj úspech zopakovala aj v SmartBanke, ktorú organizuje magazín MôjAndroid.sk. Striebro z oboch ankiet len dokazuje, že VÚB Mobil banking je nielen stabilne v TOP 3 na trhu, ale aj potvrdzuje svoju kvalitu a obľúbenosť u jej používateľov. Anketu vyhrala aplikácia Tatra Banky, tretí skončil George od Slovenskej sporiteľne.

Výsledok a ocenenie Smart Banka roka vyplýva z komplexného systéme Smart Banka INDEX. ide o bodové ohodnotenie smart funkcionalít, ktoré prinášajú banky vo svojom mobilnom bankovníctve. Smart Banka INDEX je zostavený na základe hlasovania v ankete Smart Banka z dvoch zložiek:

  • Spokojnosť – pomer hlasujúcich, ktorí sú klientmi danej banky k počtu hlasov získaných v otázke “Ktorá banka má podľa vás najlepšiu mobilnú aplikáciu?”
  • Funkcionality – jednotlivým funkcionalitám bola priradená váha na základe počtu hlasov, ktoré v ankete získali od hlasujúcich. To znamená, že čím je funkcionalita pre ľudí dôležitejšia, tým väčšiu váhu a viac bodov banková aplikácia získa, ak túto funkciu ponúka.
"

Needs our help?

We will answer to all your questions.