• No suggestion

Aktívne komunity môžu požiadať o podporu z balíka 120-tisíc eur

"

Činorodé skupiny susedov, občianske združenia, školy či obce majú šancu získať nový zdroj financovania  svojich verejnoprospešných nápadov. Nadácia VÚB plánuje v aktuálnom ročníku podporiť projekty pripravené prinášať pozitívne zmeny v niektorej z dvoch deficitných oblastí. „Vnímame svet, ktorého sme súčasťou a kontinuálne reflektujeme, ako preň môžeme byť tým najefektívnejším prínosom. A takto sme pristúpili aj k nasmerovaniu podpory v rámci tohtoročného pokračovania iniciatívy Komunitné granty. Sme pripravení spojiť sa s tými, čo majú otvorené oči pre pomoc slabším, ako aj pre záchranu prírody okolo nás, ktorej stav je kľúčom k našej spoločnej budúcnosti,“ uviedol predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

Filantropia a ekológia na prvom mieste

Do programu s podtitulom „120 000 eur pre komunity, ktoré chcú pomáhať“ môžu záujemcovia o grant predkladať komunitno-filantropické projekty týkajúce sa pomoci skupinám ľudí na okraji spoločnosti, pomoci hendikepovaným spoluobčanom, projekty zamerané na prácu s aktívnymi seniormi či prácu v citlivej oblasti domáceho násilia. V oblasti komunitnej pomoci životnému prostrediu majú šancu uspieť projekty prichádzajúce s cieľom odbremeňovania prírody od odpadu a stôp necitlivých ľudských zásahov, ku ktorému priloží ruku čo najviac ľudí, plánmi na ochranu našej fauny a flóry, myšlienkami budovania komunitných eko-záhrad, mestského včelárenia, nápadmi zážitkového eko-vzdelávania detí ako aj s inováciami pri ekologicky zameranom komunitnom podnikaní. 

Rozhodne verejnosť vo svojom kraji 

Proces hodnotenia návrhov zaslaných spomedzi komunít bude prebiehať v dvoch kolách, pričom projekty budú od začiatku členené podľa krajov Slovenska, kde majú zámer byť realizované. V prvej fáze vyberie nezávislá odborná komisia za každý kraj 6 najkvalitnejšie zacielených projektov. Následné online hlasovanie verejnosti, ktoré bude tento rok prebiehať v prvej polovici decembra, rozhodne o tom, ktoré projekty dostanú grant. Do každého kraja poputujú rovnomerným dielom granty až do výšky 15-tisíc eur, a to pre 3 projekty, ktoré si miestni susedia a podporovatelia zvolia za najpotrebnejšie a najviac žiadané. V minulom ročníku programu sa týmto spôsobom o podporu zasadilo viac ako 107-tisíc ľudí.

Žiadosť o grant bude možné zaslať prostredníctvom formulára na stránke https://nadaciavub.egrant.sk/ od 2. do 31. októbra. Projekty postupujúce do hlasovania zverejnení Nadácia VÚB na svojich stránkach www.nadaciavub.skwww.komunitnegranty.sk začiatkom decembra. 

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.