• No suggestion

Neistota spojená s pandémiou koronavírusu prináša množstvo otázok. Jedna z najčastejších sa týka našich investícií

"


Dobrou správou je, že prepad globálnej ekonomiky a finančných trhov by mal byť len dočasný. Centrálne banky a vlády štátov na celom svete prijímajú opatrenia a snažia sa udržať pod kontrolou dopady očakávaného hospodárskeho poklesu. Poklesy na finančných trhoch pramenia najmä z aktuálnej neistoty, ako sa bude nákaza ďalej vyvíjať.

Základ je zachovať si rozumný prístup

Needs our help?

We will answer to all your questions.