• No suggestion

Aby bolo na Slovensku viac radosti

"

Tri tisícky príbehov plných utrpenia, bolesti, ale aj ľudskej spolupatričnosti sú každodennou prácou tejto neziskovej organizácie. Všeobecná úverová banka je partnerom DOBRÉHO ANJELA už viac ako 11 rokov. Banka projektu darovala alebo pomohla získať sumu 3,4 milióna eur. Navyše naštartovala jednu zo schém, ktorá trvalo prináša do projektu financie prostredníctvom platieb kartami.

„Zaujal nás najmä princíp práce Dobrého anjela. Vytvorili trvalý most medzi tými, čo pomoc potrebujú a ľuďmi aj firmami, ktoré sú ochotné pomáhať,“ vysvetľuje Dana Kondrótová, riaditeľka odboru štandardných klientov VÚB dôvody, prečo banka vstúpila práve do projektu DOBRÝ ANJEL. VÚB považuje činnosť tejto charitatívnej organizácie za prospešnú a užitočnú. Spôsob pomoci DOBRÉHO ANJELA je originálny a unikátny, pretože ide o nástroj pomoci otvorený z oboch strán, s výbornou schopnosťou zachytávať tých, čo sa do problémov dostanú a trvalo oslovovať a vyhľadávať ľudí, čo by mohli pomáhať.

Needs our help?

We will answer to all your questions.