• No suggestion
Úhrada splátok

Úhrada splátok

Najpohodlnejší a aj najlacnejší spôsob splácania splátok je zadaním trvalého príkazu na vašom účte vo Vašej banke. Číslo nášho bankového účtu je uvedené na každej zmluve.

Bankové spojenie pre úhradu akontácie a splátok: SK82 0200 0000 0017 1225 2753
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: uveďte číslo vašej zmluvy o pôžičke

Obchodné a poistné podmienky

Obchodné a poistné podmienky

Kontakty

Kontakty

Kontakty

Korešpondenčná adresa
Všeobecná úverová banka, a. s.
ul.29 augusta č. 3
058 01 Poprad

Sídlo

Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
IČO: 31320155, zapísaná v OR OS Bratislava 1, Sa, vložka číslo: 341/B

Infolinka: 0850 123 000 (Infolinka dostupná 24 hodín denne)
Volania zo zahraničia: +421 248 555 970
Email: kontakt@vub.sk

Needs our help?

We will answer to all your questions.