• No suggestion

Lízing

Hľadáte partnera pre financovanie osobných a úžitkových vozidiel do 3,5t, dopravnej techniky, strojov, technológií alebo nehnuteľnosti? Využite naše profesionálne služby a poradenstvo.

Radi vám predstavíme dostupné možnosti a poradíme, ktorá forma financovania je pre vás najvhodnejšia. Pomôžeme vám s nastavením výšky splátok, typom splácania aj poistením. Vďaka našim komplexným službám vám pripravíme riešenie šité na mieru.

Financujeme:

 • Osobné a úžitkové vozidlá do 3,5t: ​​​​ponúkame financovanie pre všetky značky vozidiel, nových i jazdených.            
 • Motocykle, štvorkolky a karavany: ponúkame financovanie pre všetky značky motocyklov, štvorkoliek a karavanov, nových i jazdených 
 • Dopravnú techniku: ponúkame financovanie pre všetky druhy a typy nových a jazdených:
  • autobusov
  • nákladných vozidiel, ťahačov a prívesov
 • Stroje a zariadenia: ponúkame financovanie pre všetky druhy a typy nových i používaných:
  • strojov a strojných zariadení, obrábacích strojov
  • zdravotníckej techniky
  • fotovoltaických elektrární, baliacich strojov 
  • stavebných, poľnohospodárskych, lesných strojov a manipulačnej techniky
 • Nehnuteľnosti: prefinancujeme všetky typy podnikateľských budov a priestorov:
  • priemyselné budovy (skladové, logistické priestory, výrobné haly a iné)
  • administratívne budovy (kancelárske priestory)
  • obchodné priestory
  • hotely, reštaurácie, rekreačné a iné ubytovacie zariadenia
  • verejné budovy  

Doklady potrebné k uzatvoreniu Zmluvy o financovaní

 • Žiadosť o financovanie
 • Kópia občianskeho preukazu/pasu štatutárneho orgánu právnickej osoby (napr. konateľ/člen predstavenstva), resp. osoby oprávnenej konať v jej mene (napr. prokurista)
 • Doklady preukazujúce príjem za obdobie od posledného zdaňovacieho obdobia až do času žiadosti o úver (predbežná účtovná závierka od posledného zdaňovacieho obdobia až do času žiadosti o úver alebo výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjmy za obdobie nepokryté daňovým priznaním)
 • Ostatné podklady v závislosti od predmetu a formy financovania

Vyberte si zo širokej ponuky našich produktov

Finančný lízing

Finančný lízing je dlhodobý zmluvný vzťah uzatváraný na dobu určitú, pri ktorom vlastník prenajíma základný prostriedok nájomcovi za odmenu.
 • Počas celej doby financovania platíte rovnakú výšku splátky.
 • Na zakúpenie predmetu nepotrebujete vysokú vstupnú investíciu.
 • Jednoduchý a rýchly spôsob uzavretia lízingu aj priamo u dodávateľa.
Finančný leasing

Úver

Úver je komfortný spôsob získania finančných prostriedkov. Ak je pre vás dôležité byť majiteľom predmetu financovania okamžite, odporúčame práve úver od nás.
 • Počas celej doby financovania platíte rovnakú výšku splátky.
 • Na zakúpenie predmetu nepotrebujete vysokú vstupnú investíciu.
 • Jednoduchý a rýchly spôsob uzavretia úveru aj priamo u dodávateľa.
Úver

Poistenie

Vyberte si zo širokej ponuky poistení a chráňte svoj majetok.
Poistenie

Komory a profesijné združenia

Zvažujete nákup nového firemného automobilu alebo plánujete investíciu do nového vybavenia ambulancie?
Komory a profesijné združenia

Ponuka pre poľnohospodárov

Využite špeciálnu ponuku od VÚB pre klientov zo sektora poľnohospodárstva.
Ponuka pre poľnohospodárov
Operatívny lízing

Operatívny lízing

Operatívny lízing je poskytovaný spoločnosťou VÚB Operating Leasing.
Odobraté predmety

Odobraté predmety

Vyberte si z ponuky odobratých predmetov.

Odklad splátok

 

Vzhľadom na rozhodnutie Vlády Slovenskej republiky o ukončení mimoriadnej situácie ku dňu 15.09.2023 možnosť požiadať o odklad splátok z dôvodu COVID 19 v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 skončí 2.10.2023, pričom od 3.10.2023 už nebude možné požiadať o odklad splátok v zmysle a za podmienok stanovených týmto zákonom. Žiadosti podané najneskôr 2.10.2023 budú spracované štandardným spôsobom. Pre bližšie informácie kontaktujte Digitálnu pobočku na tel.čísle 0850 123 000 alebo na leasing@vub.sk

 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.