Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Myšlienka udržateľnosti a ochrany životného prostredia je pre VUB banku ako aj celú skupinu Intesa Sanpaolo, do ktorej VÚB patrí, trvalou súčasťou obchodnej stratégie. Práve táto medzinárodná banková skupina patrí ako strategický partner Nadácie Ellen MacArthur k svetovým lídrom vo financovaní nových podnikateľských modelov, ktoré podporujú globálny prechod na cirkulárnu ekonomiku.

Na podporu trvalo udržateľného rozvoja Intesa Sanpaolo vytvorila osobitný fond, prostredníctvom ktorého môžu firemní klienti VÚB banky, vrátane samospráv, získať investičný úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, v prípade, ak ich projekt spĺňa stanovené kritériá podporujúce postupy cirkulárnej ekonomiky ako aj kritériá zeleného rámca v nasledujúcich oblastiach:

  • Riešenia, ktoré predlžujú životnosť produktu
  • Výroba z obnoviteľných alebo recyklovaných zdrojov
  • Optimalizácia efektívnosti a efektívnosti spotreby zdrojov
  • Výrobky, ktoré je možné úplne recyklovať alebo kompostovať
  • Inovatívne technológie umožňujúce cirkulárne business modely
  • Obnoviteľná energia
  • Energetická efektívnosť
  • Environmentálne udržateľné riadenie živých prírodných zdrojov a využívania pôdy, biodiverzity.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na ktorejkoľvek firemnej pobočke VÚB banky.