• No suggestion

Profi úver s finančným ručením

Profi úver s finančným ručením je bezúčelovým úverom, ktorý zabezpečí financovanie prevádzkových alebo investičných podnikateľských potrieb klienta.

Ďalšie informácie

Je určený fyzickým osobám (podnikateľom) i právnickým osobám, žiadateľom, ktorí vedia dokladovať požadované zabezpečenie. Minimálna doba podnikania žiadateľa nie je stanovená.

Typ úveru:

  • Profi úver s finančným ručením - termínovaný so splatnosťou 1 až 8 rokov
  • Profi úver s finančným ručením - kontokorentný so splatnosťou 6 až 12 mesiacov s možnosťou prolongácie

Výška úveru:

  • od 1 600 € až do 332 000 €

Zabezpečenie úveru:

  • záložné právo na pohľadávky z účtu klienta
  • záložné právo na Podielové fondy
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.