Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

ikona notes

Široká sieť firemných pobočiek

Ústretovosť a profesionalita zamestnancov

Partnerský vzťah s klientom

Využite možnosť získania finančných prostriedkov, na ktoré ako zabezpečenie využijete svoj tovar (agrokomodity).

VÚB banka Vám ponúka financovanie dočasného uskladnenia úrody v súlade s ustanoveniami zákona č.144/1998 Z.z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste formou termínovaného alebo revolvingového úveru.

Skladiskový záložný list (SZL) je cenný papier, ktorý je potvrdením o prevzatí tovaru na skladovanie vo Verejnom sklade a ktorého prostredníctvom možno na určitý čas získať do určitej výšky peňažné prostriedky. Na zabezpečenie takto vzniknutých záväzkov možno zriadiť záložné právo k tovaru na ktorý SZL znie. SZL môže byť vystavený na zrno obilnín, vrátane kukurice, alebo olejnaté semená, pričom uskladnená komodita musí byť bankou akceptovaná.

 • SZL musí byť vystavený skladom, ktorý je pre VUB banku akceptovateľný
 • maximálna splatnosť úveru je 12 mesiacov
 • úroková sadzba sa stanovuje individuálne
 • poplatok za nedočerpanie úveru sa neuplatňuje

Výhody pre klienta:

 • možnosť získania finančných prostriedkov, na ktoré ako zabezpečenie klient využije svoj tovar (agrokomodity)
 • minimálne zabezpečenie úveru
 • individuálny prístup k jednotlivým žiadateľom
 • silný partner so silnou pozíciou na trhu
 • najširšia sieť firemných pobočiek na Slovensku
 • profesionálny tím pre odbornú a finančnú pomoc

Tovarový záložný list (TZL) má charakter záložného práva a je potvrdením o tom, že vystaviteľ dal tovar do zálohu na zabezpečenie peňažného záväzku na ňom uvedenom. Tovar je pritom prevažne uskladnený vo vlastnom sklade majiteľa.

 • vymedzenie komodít je totožné ako pri SZL
 • TZL musí byť zaregistrovaný na MPRV SR
 • financovanie je možné poskytnúť najviac do výšky 80% hodnoty tovaru
 • maximálna splatnosť úveru je 12 mesiacov

Výhody pre klienta:

 • možnosť získania finančných prostriedkov, na ktoré ako zabezpečenie klient využije svoj tovar (agrokomodity)
 • minimálne zabezpečenie úveru
 • individuálny prístup k jednotlivým žiadateľom
 • silný partner so silnou pozíciou na trhu
 • najširšia sieť firemných pobočiek na Slovensku
 • profesionálny tím pre odbornú a finančnú pomoc