• No suggestion

Escrow účet

Escrow účet pre firmy a podnikateľov

  • špeciálny účet na meno klienta (špeciálne viazané finančné prostriedky na účte podľa úprav v zmluve) v mene EUR alebo cudzej mene
  • určený na finančné vyrovnanie obchodnej transakcie medzi obchodnými partnermi kde banka vystupuje ako správca finančných prostriedkov až do splnenia vopred zmluvne dohodnutých podmienok oboch partnerov
  • o splnení podmienok informuje banku prvá strana (vkladateľ prostriedkov) a následne dochádza k uvoľneniu a vyplateniu prostriedkov na účet druhej strany.
  • úroková sadzba je rovnaká ako pri štandardom bežnom účte v mene EUR
  • ostatné obchodné podmienky sú dohodnuté individuálne  
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.