• No suggestion

Ochrana investora MiFID

Posilňujeme ochranu investorov MiFID.

Jedným z dôležitých faktorov pre správnu voľbu produktu je určenie Vášho investičného profilu klienta.

VÚB banka bude preto oslovovať svojich klientov v súlade so zákonom č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorý pomôže určiť vhodný druh produktu a investičnú stratégiu.

Na základe informácií z dotazníka Vám môže banka poskytnúť kvalitnejšie informácie pre Vaše zhodnotenie investícií.

Ak ste vyplnili dotazník a odpovedali na všetky otázky, finančné nástroje, ktoré zodpovedajú Vášmu investičnému profilu nájdete v časti Ochrana investora.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.