• No suggestion

Čistá energia pre vaše podnikanie

Čistá energia pre vaše podnikanie

Rozhodli ste sa zapojiť svoju firmu na lokálny obnoviteľný zdroj energie?
Blahoželáme! Nielen, že tým čiastočne pokryjete spotrebu energie a znížite si tak náklady, ale pomôžete aj našej planéte.

Ako líder na poli zelených bankových riešení ponúkame Vašej firme jednoduché a atraktívne možnosti financovania. Pri súčasných cenách energií sa môže návratnosť Vašej investície skrátiť na menej než 5 rokov.

  • Prefinancujeme až do 90 % celkových projektových nákladov.
  • Pre úvery do 200 000 € nevyžadujeme zabezpečenie ani projektovú dokumentáciu.
  • Splatnosť úveru až 8 rokov.

V prípade záujmu o indikatívnu ponuku financovania lokálneho zdroja nás môžete osloviť prostredníctvom ZSE alebo priamo na adrese oze@vub.sk.


Financovanie ďalších zelených riešení

Okrem lokálnych zdrojov financujeme tiež:

  • Iné projekty podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby,
  • greenfield a brownfield projekty (napr. v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov),
  • rekonštrukcie, rozširovanie a modernizáciu výroby,
  • akvizície podielov spoločností alebo ich aktív,
  • PPP projekty, projekty postavené na PPA zmluvách a i.
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.