• No suggestion

Business support from external sources

We offer you a wide range of loans and other forms of financing, which we can combine with each other and tailor to your needs.

Čistá energia pre vaše podnikanie

Rozhodli ste sa zapojiť svoju firmu na lokálny obnoviteľný zdroj energie?
Blahoželáme! Nielen, že tým čiastočne pokryjete spotrebu energie a znížite si tak náklady, ale pomôžete aj našej planéte.

Ako líder na poli zelených bankových riešení ponúkame Vašej firme jednoduché a atraktívne možnosti financovania. Pri súčasných cenách energií sa môže návratnosť Vašej investície skrátiť na menej než 5 rokov.

  • Prefinancujeme až do 90 % celkových projektových nákladov.
  • Pre úvery do 200 000 € nevyžadujeme zabezpečenie ani projektovú dokumentáciu.
  • Splatnosť úveru až 8 rokov.

V prípade záujmu o indikatívnu ponuku financovania lokálneho zdroja nás môžete osloviť prostredníctvom ZSE alebo priamo na adrese oze@vub.sk.


Financovanie ďalších zelených riešení

Okrem lokálnych zdrojov financujeme tiež:

  • Iné projekty podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby,
  • greenfield a brownfield projekty (napr. v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov),
  • rekonštrukcie, rozširovanie a modernizáciu výroby,
  • akvizície podielov spoločností alebo ich aktív,
  • PPP projekty, projekty postavené na PPA zmluvách a i.
Needs our help?

We will answer to all your questions.