• No suggestion

VÚB ENVIRO úver

Na podporu cirkulárnej ekonomiky a zelených projektov.

Myšlienka udržateľnosti a ochrany životného prostredia je pre VUB banku ako aj celú skupinu Intesa Sanpaolo, do ktorej VÚB patrí, trvalou súčasťou obchodnej stratégie. Práve táto medzinárodná banková skupina patrí ako strategický partner Nadácie Ellen MacArthur k svetovým lídrom vo financovaní nových podnikateľských modelov, ktoré podporujú globálny prechod na cirkulárnu ekonomiku.

Na podporu trvalo udržateľného rozvoja Intesa Sanpaolo vytvorila osobitný fond, prostredníctvom ktorého môžu firemní klienti VÚB banky, vrátane samospráv, získať ENVIRO úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbouv prípade, ak ich projekt spĺňa stanovené kritériá podporujúce postupy cirkulárnej ekonomiky ako aj kritériá zeleného rámca v nasledujúcich oblastiach:

  • Využívanie obnoviteľných alebo recyklovaných zdrojov
  • Zvýšenie účinnosti a efektívnosti spotreby zdrojov
  • Výrobky, ktoré je možné úplne recyklovať alebo kompostovať
  • Inovatívne technológie umožňujúce obehové obchodné modely
  • Riešenia, ktoré predlžujú životnosť produktu, cykly používania tovaru a/alebo materiálov
  • Výroba a prenos obnoviteľnej energie
  • Energetická efektívnosť výrobných procesov a budov
  • Trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a biodiverzitou pôdy

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na ktorejkoľvek firemnej pobočke VÚB banky.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.