• No suggestion

S-LOAN - udržateľné financovanie

Myšlienka udržateľnosti a ochrany životného prostredia sa pre VÚB stala trvalou súčasťou stratégie.

Pre tento účel vytvorila materská spoločnosť VÚB - Intesa Sanpaolo osobitný fond, prostredníctvom ktorého môžu firemní klienti VÚB banky, získať zľavu z úrokovej sadzby v prípade, že sa pri poskytnutí úveru zmluvne zaviažu k splneniu špecifických podmienok prostredníctvom produktu S-LOAN udržateľné financovanie.

Ide o špecializované riešenie na realizáciu cieľov zameraných na zlepšenie profilu udržateľnosti Vašej spoločnosti z nasledovných  kľúčových oblastí ESG:

Kedy je možné získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu?

  • v prípade, že sa pri poskytnutí úveru zaviažete k viacročnej finančnej podpore na realizáciu a propagáciu aktivít venovaných spoločnosti ako napríklad: dobrovoľnícka práca, charitatívne dary pre neziskové organizácie, podpora miestnych združení či poskytovanie bezplatných školení znevýhodneným osobám.
     

  • v prípade, že sa pri poskytnutí úveru zaviažete k vytvoreniu fondu v určitej výške na rozvoj podnikových programov na zvýšenie starostlivosti o zamestnancov ako napríklad: doplnkové dôchodkové programy, uľahčenie používania verejnej dopravy, dohody s posilňovňami.
     

S-LOAN udržateľné financovanie prispieva k zviditeľneniu Vašich ESG cieľov ich zverejnením v poznámkach k účtovnej závierke. S-LOAN taktiež zlepšuje ESG profil spoločnosti prepojením jej stratégie udržateľnosti so stratégiou financovania.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na ktorejkoľvek firemnej pobočke VÚB banky.

Môže vás tiež zaujímať

Úvery zo zdrojov EIB

Podpora financovania zo zdrojov Európskej investičnej banky v oblasti životného prostredia

VÚB je zelená banka

Prvá banka, ktorá udržateľnosť a ochranu životného prostredia povýšila na DNA svojho podnikania.

Zistiť viac
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.