Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Oblasť riešenia
Výška obratu vašej firmy

VÚB Biznis účet

VÚB Biznis účet

Účty pre malých podnikateľov, ktorí chcú rozvíjať svoj biznis bez obmedzení.

Viac

Flexibiznis účet

Flexibiznis účet

Účty pre firemných klientov, ktorí si chcú vyberať z produktov a služieb, ktoré ich biznis skutočne potrebuje.

Viac

Účty v cudzej mene

Účty v cudzej mene

Účty pre klientov, ktorí obchodujú so zahraničím a chcú realizovať platobný styk výhodnejšie.

Viac

Fondový účet

Fondový účet

Účty pre klientov, ktorí potrebujú vytvárať fondy v zmysle zákona (napr. rezervný fond, sociálny fond).

Viac

Bankové správy a informácie

Bankové správy a informácie

Komplexné bankové správy na účely auditu a bankové informácie o solventnosti vášho budúceho klienta.

Viac

inBiz

inBiz

InBiz je firemné elektronické bankovníctvo, ktoré umožňuje vašej spoločnosti riadiť svoje finančné prostriedky bez ohľadu na to, či ste v kancelárii alebo na cestách.

Viac

MultiCash

MultiCash

MultiCash predstavuje komplexnú aplikáciu elektronického bankovníctva, ktorá prostredníctvom prepojenia účtovného systému Vašej spoločnosti umožňuje správu účtov vo viacerých bankách doma aj v zahraničí.

Viac

SEPA platby

SEPA platby

Úhrady a inkasá kdekoľvek v rámci SEPA krajín rovnako jednoducho, rýchlo, komfortne, bezpečne a za rovnaký poplatok ako v prípade domácich platieb.

Viac

Non-SEPA platby

Non-SEPA platby

Zahraničný platobný styk VÚB zahŕňa spracovanie bezhotovostných prevodov peňažných prostriedkov zaslaných do VÚB zo zahraničia zaslaných z VÚB do zahraničia alebo do inej slovenskej banky v cudzej mene.

Viac

Pokladničné služby a úschova

Pokladničné služby a úschova

Medzi pokladničné služby patria Cash advance, zmenárenské služby, hotovostné, pokladničné služby a cestovné šeky.

Viac

VIAMO platby

VIAMO platby

Služba VIAMO pre obchodníkov, pokrýva aj scenáre pre bezhotovostné platenie, ak obchodník nemá platobný terminál. Popri eCard a ePlatby predstavuje novú možnosť platenia.

Viac

Dokumentárne obchody

Dokumentárne obchody

Služba, ktorá znižuje potenciálne riziká pri predaji a dodaní tovaru.

Viac

Iní poskytovatelia služieb

Iní poskytovatelia služieb

Bankové rozhranie pre iných poskytovateľov platobných služieb.

Viac

Profiúver

Profiúver

Základ úspešného podnikania je vždy mať dostatok finančných prostriedkov na rozvoj ako aj na bežný chod vášho biznisu.Profiúver slúži na financovanie...

Viac

Podnikateľská úverová linka

Podnikateľská úverová linka

Služba, ktorú máte možnosť získať na základe aktívneho využívania našich produktov a prostredníctvom nej aj dodatočné zdroje...

Viac

Profiúver s finančným ručením

Profiúver s finančným ručením

Financovanie prevádzkových alebo investičných podnikateľských potrieb s čerpaním priamo na podnikateľský účet.

Viac

Profiúvery pre podnikateľov

Profiúvery pre podnikateľov

Základ úspešného podnikania je vždy mať dostatok finančných prostriedkov na rozvoj ako aj na bežný chod vášho biznisu.

Viac

Profihypo úvery

Profihypo úvery

Profihypo úvery ponúkajú riešenie, ako získať finančné prostriedky až do výšky 500 tisíc € so splatnosťou až 15 rokov.

Viac

Poistenie kľúčovej osoby

Poistenie kľúčovej osoby

Úrazové poistenie k úverovým produktom pre podnikateľov.

Viac

Prevádzkové financovanie

Prevádzkové financovanie

Prevádzkové financovanie slúži na operatívne riešenie krytia vašich plánovaných aj neplánovaných krátkodobých prevádzkových potrieb

Viac

Investičné financovanie

Investičné financovanie

Potrebujete vlastné prevádzkové priestory, novú technológiu, rekonštrukciu, modernizujete? VÚB banka Vám ponúka strednodobý alebo dlhodobý investičný úver.

Viac

Financovanie obchodu

Financovanie obchodu

Produkty obchodného financovania, ktoré vám pomôžu zvýšiť Vašu konkurencieschopnosť na trhu a eliminovať riziká, ktoré súvisia s neplnením dohodnutých zmluvných záväzkov.

Viac

Štrukturálne fondy EÚ

Štrukturálne fondy EÚ

VÚB banka poskytuje svojim klientom úverové produkty na pomoc pri žiadaní o finančný príspevok z EÚ fondov.

Viac

Faktoring

Faktoring

VÚB prináša možnosť alternatívnej formy financovania ako je faktoring.

Viac

Financovanie komerčných nehnuteľností

Financovanie komerčných nehnuteľností

Produkt, ktorý ponúka obchodné príležitosti pre korporátne spoločnosti. Financovanie komerčných nehnuteľností zahŕňa akvizičné, stavebné a investičné úvery.

Viac

Investičné úvery zo zdrojov EBRD

Investičné úvery zo zdrojov EBRD

VÚB banka poskytuje úvery zo zdrojov EBRD na základe úverovej linky Podpora rozvoja energetickej efektívnosti.

Viac

Úvery zo zdrojov EIB

Úvery zo zdrojov EIB

Výhodný investičný úver zo zdrojov EIB určený na podporu regionálneho rozvoja, zameraný na podporu odvetví ako životné prostredie, infraštruktúra, rozvoj vedomostnej ekonomiky a spoločnosti, efektívne využívanie energií, zdravotníctvo a vzdelávanie.

Viac

Leasing

Leasing

Alternatívna forma výhodného financovania hnuteľného a nehnuteľného majetku prostredníctvom celého radu produktov vrátane finančného a operatívneho leasingu, úveru a splátkového predaja.

Viac

Cenné papiere

Cenné papiere

Služby spojené s alternatívnym financovaním na kapitálovom trhu prostredníctvom emisie dlhových cenných papierov.

Viac

Portfoliová záruka

NOVINKA

Portfoliová záruka

Portfóliová záruka pre MSP v oblasti výskumno-vývojových a inovačných aktivít (Schéma pomoci de minimis)

Viac

Dohoda o záručnom nástroji

NOVINKA

Dohoda o záručnom nástroji

Cieľom pomoci je preklenutie obdobia zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu nového koronavírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Viac

Úvery ŠFRB

Úvery ŠFRB

Realizujete obnovu bytového domu a požiadali ste o podporu Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)? VÚB vám v prípade potreby vystaví bankovú záruku.

Viac

Programy SZRB

Programy SZRB

Ponúkame vám široký sortiment úverov a ďalších foriem financovania, ktoré vieme navzájom kombinovať a prispôsobovať vašim potrebám.

Viac

FLEXI úver pre poľnohospodárov

FLEXI úver pre poľnohospodárov

Úver slúžiaci na preklenutie obdobia medzi potrebou financovania prevádzkových nákladov potrebných na vykrytie zvýšených finančných potrieb hlavne v období zakladania úrody a zberových prác a vyplatením podpory z PPA.

Viac

FLEXI pôda

FLEXI pôda

Investičný úver na financovanie nákupu pozemkov na území Slovenskej republiky, ktoré sú určené na poľnohospodársku výrobu.

Viac

Skladiskové a tovarové záložné listy

Skladiskové a tovarové záložné listy

Fnancovanie dočasného uskladnenia úrody formou termínovaného alebo revolvingového úveru. 

Viac

Investičný úver

Investičný úver

Strednodobý alebo dlhodobý investičný úver pre vlastné prevádzkové priestory, novú technológiu, rekonštrukciu, modernizáciu alebo iné formy investícií.

Viac

Platobný terminál

Platobný terminál

Služby spojené s prijímaním platobných kariet cez platobné terminály.

Viac

ePlatby

ePlatby

Pohodlný nákup tovarov alebo služieb prostredníctvom Internet bankingu a Mobil bankingu v internetových obchodoch.

Viac

Platobná brána eCard

Platobná brána eCard

Dynamický a bezpečný spôsob prijímania platobných kariet na internete.

Viac

Visa Business

Visa Business

Medzinárodná embosovaná bezkontaktná platobná karta.

Viac

Zlatá MasterCard Business

Zlatá MasterCard Business

Medzinárodná embosovaná bezkontaktná platobná karta a benefitný program Môj Mastercard

Viac

Visa Business Economy

Visa Business Economy

Medzinárodná neembosovaná bezkontaktná platobná karta.

Viac

Mastercard Business World

Mastercard Business World

Medzinárodná embosovaná bezkontaktná platobná karta s bezúročným obdobím až 40 dní a poistením zneužitia karty.

Viac

Mastercard Business Gold

Mastercard Business Gold

Medzinárodná embosovaná bezkontaktná platobná karta s bezúročným obdobím až 55 dní, poistením zneužitia karty a službou LoungeKey pre vstup do letiskových salónikov po celom svete.

Viac

Peňažné obchody krátkodobé investovanie

Peňažné obchody krátkodobé investovanie

Produkty vhodné na krátkodobé zhodnotenie dočasných finančných zdrojov klienta VÚB banky.

Viac

Menové obchody

Menové obchody

Platby za dovoz, inkasá za vývoz, ako aj iné operácie, ktoré ovplyvňujú menový kurz domácej meny vo vzťahu k zahraničným menám.

Viac

Komoditný hedging

Komoditný hedging

Produkty vhodné na zaistenie si komoditného rizika, vyplývajúceho z negatívneho pohybu ceny danej komodity na trhu.

Viac

Ochrana investora MiFID

Ochrana investora MiFID

Nástroj na posilnenie ochrany investorov. Správna voľba produktu je pre určenie Vášho investičného profilu veľmi dôležitá.

Viac

Internet dealing

Internet dealing

Služba poskytuje možnosť dohodnutia si konverzie medzi účtami, kurzu pre zahraničnú platbu/inkaso, ako aj možnosti dohodnutia depozitu z Vášho účtu bez návštevy pobočky.

Viac

Analýzy a predikcie

Analýzy a predikcie

Bezplatný mesačný a špeciálny komentár od hlavného ekonóma a makroekonóma VÚB banky, ktorý sumarizuje ekonomické, politické správy a vývoj na finančných trhoch.

Viac

PRIIPS – Dokumenty s kľúčovými informáciami

PRIIPS – Dokumenty s kľúčovými informáciami

Kľúčové informácie (KID) týkajúce sa investičných produktov pre pochopenie hlavných vlastnosti produktov, ako aj ich súvisiace riziká a náklady s nimi spojené.

Viac

Viac