Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Výhodná úroková sadzba s možnosťou fixácie na obdobie 1, 3, 5 alebo 10 rokov

Aj bez dokladovania príjmu

Aj bez preukázania účelovosti

Posúdenie žiadosti o úver už do 3 dní od predloženia požadovaných dokladov

Ďalšie informácie

Môžete využiť nasledovnú ponuku Profihypo úverov:

 • Profihypo úver - účelový
 • Profihypo úver - bezúčelový
 • Profihypo úver - účelový pre vybraných členov komôr (napr. Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská lekárska komora, ...)

Profihypo úvery vám umožňujú:

 • investíciu do nehnuteľnosti určenej na podnikanie - nadobudnutie, výstavbu, rekonštrukciu nehnuteľnosti
 • splatenie existujúcich úverov jedným úverom
 • investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • zároveň 30 % z výšky poskytnutého účelového úveru je možné použiť bez dokladovania účelu
 • v prípade bezúčelového úveru je možné využiť finančné prostriedky na čokoľvek aj bez predkladania účelu ich využitia

Podmienky pre poskytnutie Profihypo úverov

 • právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ)
  • minimálne 1 rok vykonáva podnikateľskú činnosť (1 ukončené účtovné obdobie)
  • spĺňa stanovené kritériá VÚB banky pre bonitu podnikateľského subjektu
 • hodnotu nehnuteľnosti stanovuje banka na základe znaleckého posudku, vypracovaného súdnym znalcom. Znalecký posudok musí byť vypracovaný podľa Vyhl. č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v programe HYPO

Zabezpečenie Profihypo úverov

 • ručiteľská listina
 • vhodná tuzemská nehnuteľnosť:
  • zapísaná v katastri nehnuteľností
  • na nehnuteľnosti nesmie byť obmedzený prevod vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti
 • poistenie nehnuteľného majetku, ktorý tvorí predmet zabezpečenia úveru, vrátane vinkulácie poistného plnenia v prospech banky

 

Požadované doklady

Doklady potrebné pre posúdenie žiadosti:

 • žiadosť o úver
 • daňové priznanie a účtovné výkazy za posledné ukončené účtovné obdobie a príp. k ultimu ukončeného polroka aktuálneho účtovného obdobia 

Doklady potrebné k zabezpečeniu úveru:

 • hodnotu nehnuteľnosti stanovuje banka na základe znaleckého posudku, vypracovaného súdnym znalcom. Znalecký posudok musí byť vypracovaný podľa Vyhl. č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v programe HYPO
 • Doklady potrebné po schválení úveru:

doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť

 • doklady k účelu úveru (v prípade účelového úveru)