Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Komory a asociácie - členovia

VÚB banka pripravila špeciálnu ponuku produktov a služieb pre členov:
 

 • Komory geodetov a kartografov
 • Notárskej komory SR
 • Slovenskej advokátskej komory
 • Slovenskej komory architektov
 • Slovenskej komory audítorov
 • Slovenskej komory daňových poradcov
 • Slovenskej komory exekútorov
 • Slovenskej komory psychológov
 • Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
 • Slovenskej komory stavebných inžinierov
 • Slovenskej komory znalcov
 • Slovenskej lekárnickej komory
 • Slovenskej komory iných zdravotných pracovníkov
 • Slovenskej komory zubných technikov
 • Slovenskej komory patentových zástupcov
 • Slovenská živnostenská komora
 • a pre Sudcov SR

Banka upravila podmienky produktov tak, aby čo najviac vyhovovali špecifickým potrebám týchto profesijných skupín.

Štruktúra produktov, ktoré VÚB banka ponúka členom SLK za špeciálnych podmienok, zahŕňa:

 • produkty pre fyzické osoby,
 • produkty pre podnikateľov.

Konkrétne výhody sa dozviete:

 • na ktorejkoľvek pobočke: sieť pobočiek VÚB banky,
 • vyplnením a zaslaním kontaktného formulára.

Uvedomujeme si aké náročné je Vaše povolanie, preto Vám ponúkame služby nášho vzťahového manažéra, s ktorým si môžete dohodnúť stretnutie vyplnením a odoslaním kontaktného formulára.