Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

PRIIPS – Dokumenty s kľúčovými informáciami

S účinnosťou od 31.12.2017 vstupuje do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP), ktorého cieľom je zabezpečiť transparentnosť týchto špecifických investičných produktov, ktoré bývajú často zložité a pre retailových investorov ťažko pochopiteľné.

V zmysle nariadenia PRIIPs sú na tento účel tvorcovia štrukturalizovaných retailových investičných produktov resp. investičných produktov založených na poistení povinní vypracovať štandardizovaný dokument s kľúčovými informáciami (KID) týkajúcimi sa týchto produktov, ktoré majú retailovým klientom pomôcť pochopiť hlavné vlastnosti produktov, ako aj ich súvisiace riziká a náklady s nimi spojené. Formát a obsah dokumentu s kľúčovými informáciami (KID) stanovuje nariadenie PRIIPs.

VÚB, a.s. ako tvorca štrukturalizovaných retailových investičných produktov je povinná pred ich sprístupnením retailovým klientom zverejniť KID ku všetkým relevantným produktom na svojej webovej stránke. Všetky KID sú zverejnené na webovej stránke https://www.vub.sk/sk/firmy-podnikatelia/investovanie-treasury/treasury/.

Typ produktu Názov dokumentu PDF
FX FORWARD FX Forward 6M majors (NÁKUP) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 6M emerging (NÁKUP) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 6M exotic (NÁKUP) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 12M major (NÁKUP) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 12M emerging (NÁKUP) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 12M exotic (NÁKUP) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 18M major (NÁKUP) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 18M emerging (NÁKUP) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 18M exotic (NÁKUP) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 36M major (NÁKUP) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 36M emerging (NÁKUP) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 36M exotic (NÁKUP) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 6M majors (PREDAJ) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 6M emerging (PREDAJ) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 6M exotic (PREDAJ) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 12M majors (PREDAJ) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 12M emerging (PREDAJ) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 12M exotic (PREDAJ) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 18M majors (PREDAJ) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 18M emerging (PREDAJ) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 18M exotic (PREDAJ) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 36M majors (PREDAJ) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 36M emerging (PREDAJ) ikona pdf
FX FORWARD FX Forward 36M exotic (PREDAJ) ikona pdf
Typ produktu Názov dokumentu PDF
FX SWAP FX Swap 6M majors (NÁKUP) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 6M emerging (NÁKUP) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 6M exotic (NÁKUP) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 12M major (NÁKUP) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 12M emerging (NÁKUP) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 12M exotic (NÁKUP) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 18M major (NÁKUP) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 18M emerging (NÁKUP) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 18M exotic (NÁKUP) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 36M major (NÁKUP) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 36M emerging (NÁKUP) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 36M exotic (NÁKUP) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 6M majors (PREDAJ) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 6M emerging (PREDAJ) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 6M exotic (PREDAJ) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 12M majors (PREDAJ) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 12M emerging (PREDAJ) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 12M exotic (PREDAJ) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 18M majors (PREDAJ) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 18M emerging (PREDAJ) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 18M exotic (PREDAJ) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 36M majors (PREDAJ) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 36M emerging (PREDAJ) ikona pdf
FX SWAP FX Swap 36M exotic (PREDAJ) ikona pdf
Typ produktu Názov dokumentu PDF
DEPO PLUS DEPO Plus 1M majors (Vklad v hlavnej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 1M emerging (Vklad v hlavnej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 1M exotic (Vklad v hlavnej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 3M majors (Vklad v hlavnej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 3M emerging (Vklad v hlavnej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 3M exotic (Vklad v hlavnej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 6M majors (Vklad v hlavnej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 6M emerging (Vklad v hlavnej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 6M exotic (Vklad v hlavnej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 12M majors (Vklad v hlavnej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 12M emerging (Vklad v hlavnej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 12M exotic (Vklad v hlavnej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 1M majors (Vklad vo vedľajšej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 1M emerging (Vklad vo vedľajšej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 1M exotic (Vklad vo vedľajšej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 3M majors (Vklad vo vedľajšej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 3M emerging (Vklad vo vedľajšej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 3M exotic (Vklad vo vedľajšej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 6M majors (Vklad vo vedľajšej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 6M emerging (Vklad vo vedľajšej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 6M exotic (Vklad vo vedľajšej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 12M majors (Vklad vo vedľajšej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 12M emerging (Vklad vo vedľajšej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus 12M exotic (Vklad vo vedľajšej mene) ikona pdf
Typ produktu Názov dokumentu PDF
DEPO PLUS DEPO Plus Knock Out 3M majors (Vklad v hlavnej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus Knock Out 3M emerging (Vklad v hlavnej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus Knock Out 3M majors (Vklad vo vedľajšej mene) ikona pdf
DEPO PLUS DEPO Plus Knock Out 3M emerging (Vklad vo vedľajšej mene) ikona pdf
Typ produktu Názov dokumentu PDF
IRS IRS 5Y CZK (Platiteľ fixnej sadzby) ikona pdf
IRS IRS 5Y EUR (Platiteľ fixnej sadzby) ikona pdf
IRS IRS 5Y USD (Platiteľ fixnej sadzby) ikona pdf
IRS IRS 7Y CZK (Platiteľ fixnej sadzby) ikona pdf
IRS IRS 7Y EUR (Platiteľ fixnej sadzby) ikona pdf
IRS IRS 7Y USD (Platiteľ fixnej sadzby) ikona pdf
IRS IRS 10Y CZK (Platiteľ fixnej sadzby) ikona pdf
IRS IRS 10Y EUR (Platiteľ fixnej sadzby) ikona pdf
IRS IRS 10Y USD (Platiteľ fixnej sadzby) ikona pdf
Typ produktu Názov dokumentu PDF
KOMODITNÝ FORWARD Komoditný Forward (Platiteľ fixnej ceny) ikona pdf
KOMODITNÝ FORWARD Komoditný Forward (Prijímateľ fixnej ceny) ikona pdf
KOMODITNÝ SWAP Komoditný Swap(Platiteľ fixnej ceny) ikona pdf
KOMODITNÝ SWAP Komoditný Swap (Prijímateľ fixnej ceny) ikona pdf