Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Vitajte na stránke odboru Korporátna stratégia a ekonomické analýzy. Členovia jeho analytického tímu pre vás pravidelne pripravujú:

Mesačný komentár Špeciálny komentár
sumarizuje ekonomické a politické správy a vývoj na finančných trhoch počas uplynulého mesiaca a mapuje míľniky očakávaných udalostí a ekonomických údajov na ďalšie mesiace. sa venuje zvlášť dôležitým makroekonomickým indikátorom a ekonomickým udalostiam ako aj širším hospodárskym a finančným témam.

 

Analytický tím a kontaktné informácie

Odbor Korporátna stratégia a ekonomické analýzy sa zameriava na ekonomické analýzy slovenskej ekonomiky a zverejňuje správy, ktoré sú distribuované inštitucionálnym, podnikovým ako aj bežným klientom banky. Členovia analytického tímu dôsledne analyzujú posledné trendy v hospodárstve a využívajú svoje znalosti hospodárskeho prostredia, aby včas informovali klientov o poslednom ekonomickom vývoji. Analytický tím VÚB banky má skúsenosti s ekonomickými analýzami získané v prestížnych inštitúciách doma i v zahraničí.

Kontakt: research@vub.sk

Zdenko Štefanides sa pripojil k analytickému tímu VÚB banky v januári 2004, v októbri bol poverený jeho vedením. V rokoch 2000-03 pôsobil na poste viceprezidenta a ekonomického analytika pre krajiny strednej a východnej Európy JP Morgan v Londýne. A práve tím JP Morgan, ktorého bol Z. Štefanides členom zaradil Institutional Investor v rokoch 2001-03 na prvé miesto v makroekonomickom výskume rozvíjajúcich sa trhov (emerging markets). Predtým pracoval na menovom odbore Národnej banky Slovenska. Zdenko Štefanides získal titul Master of Science v aplikovanej ekonometrii a kvantitatívnych analýzach na Cornellovej universite v USA v roku 1997. Jeho akademické práce boli zverejnené napríklad v magazínoch Applied Economics a American Journal of Agricultural Economics.

Kontakt: zstefanides@vub.sk

Vzdelanie v oblasti finančnej matematiky, ekonómie a hospodárskej informatiky ukončil na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ďalšie znalosti z akademického prostredia nadobudol na pobytoch na Univerzite Friedricha-Schillera v Nemecku a CERGE-EI v Prahe. Na pozíciu makroekonóm nastúpil vo VÚB banke v roku 2010.

Kontakt: aarady@vub.sk