• No suggestion

GREEN S-LOAN+

Nový spôsob financovania environmentálnych projektov.

Myšlienka udržateľnosti a ochrany životného prostredia sa pre VÚB banku stala trvalou súčasťou stratégie.

Na tento účel vytvorila materská spoločnosť VÚB banky Intesa Sanpaolo osobitný fond, prostredníctvom ktorého môžu firemní klienti VÚB banky získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu v prípade, že sa pri poskytnutí investičného úveru zmluvne zaviažu k splneniu špecifických podmienok prostredníctvom produktu GREEN S-LOAN+.

 

Pomôžeme vám financovať širokú škálu enviromentálnych projektov

Predstavujeme vám nový investičný úver GREEN S-LOAN+ so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, ktorým môžete financovať projekty s environmentálnym účelom, ak sa pri poskytnutí investičného úveru zaviažete dokončiť svoj enviroprojekt do dohodnutého termínu. Využite benefity tohto produktu. Vyberať si môžete zo širokého zoznamu oprávnených účelov ako:

 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Energetická efektívnosť
 • Prevencia a kontrola znečistenia životného prostredia
 • Environmentálne udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi
 • Ochrana suchozemskej a vodnej biodiverzity
 • Čistá doprava
 • Udržateľné hospodárenie s vodou a nakladanie s odpadovými vodami
 • Adaptácia na klimatickú zmenu
 • Ekologicky efektívne a/alebo obehové hospodárstvo
 • Zelené budovy
 • Projekty zamerané na činnosti s nulovými emisiami CO2

Aké sú ďalšie výhody GREEN S-LOAN+?

Zvýhodnená úroková sadzba

Platná od poskytnutia úveru až do konca splatnosti pri splnení podmienok.

Dlhá splatnosť úveru

Možnosť splatnosti až do 20 rokov.

Zlepšenie ESG profilu

Cez jednoduché vyhlásenie v poznámkach v účtovnej závierke.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na ktorejkoľvek firemnej pobočke VÚB banky.

Stiahnite si našu brožúru

Stiahnite si našu brožúru

Preštudujte si podrobnejšie účely, na ktoré môžete získať GREEN S-LOAN+.
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.