• No suggestion

Členovia komôr a asociácií

S našou podporou máte voľné ruky. Svoju pozornosť a čas tak môžete venovať len svojim klientom.

Zvýhodnené produkty a služby pre členov vybraných komôr a asociácií

Vďaka dlhoročnému partnerstvu s komorami a asociáciami sme pre vás pripravili špeciálnu ponuku produktov a služieb.

Podmienky produktov sme upravili tak, aby čo najviac vyhovovali špecifickým potrebám vašej profesijnej skupiny.

ZDRUŽENIE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV PRE DOSPELÝCH SR

ZDRUŽENIE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV PRE DOSPELÝCH SR

Špeciálne produkty a služby
pre členov ZVLD SR

Profiúver aj bez minimálneho obdobia podnikania

 • s predschváleným limitom až do výšky 50 000 €
 • bez predkladania finančných výkazov
 • bez poplatku za poskytnutie žiadosti
 • so zvýšenou hranicou dôchodkového veku zo 65 na 70 rokov

Úver zabezpečený nehnuteľnosťou bez dokladovania príjmov

 • do výšky 250 000 € bez predkladania finančných výkazov
 • so splatnosťou do 20 rokov

Úver na Odkup lekárskej praxe

Rozbehnite svoje podnikanie s Profiúverom špeciálne určeným na Odkup lekárskej praxe:

 • až do výšky 100 000 €
 • bez minimálneho obdobia podnikania
 • so zvýhodnenou úrokovou sadzbou
 • so splatnosťou do 10 rokov
 • s možnosťou 2x v roku realizovať mimoriadnu splátku bez poplatku
 • navyše k​ tomu možnosť financovania prevádzky ambulancie formou kontokorentného úveru do výšky 20 000 €

VÚB Biznis účet

 • pri poskytnutí PROFIÚVERU termínovaného alebo PROFIHYPO úveru u nás získavate vedenie VÚB Biznis účtu (všetky cenové pásma) na 12 mesiacov bez poplatku

VÚB Účet

 • na prvých 12 mesiacov bez poplatku za vedenie účtu

VÚB Pôžička

 • so 100 % zľavou z poplatku za poskytnutie úveru

VÚB Hypotéka s iným spôsobom dokladovania príjmu

 • možnosť čerpať úver do výšky maximálne 250 000 € s iným spôsobom dokladovania príjmu
 • atraktívne úrokové sadzby
 • za podmienok stanovených bankou

Výhodné lízingové financovanie a operatívny lízing od VÚB Operating Leasing

Využite možnosť čerpať predschválený limit na financovanie zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení až do výšky 100 000 €. Navyše máme pre vás pripravené aj zvýhodnené financovanie vozidiel. Bez nutnosti prekladania finančných výkazov, bez administratívneho poplatku a s atraktívnymi úrokovými sadzbami. Viac informácií nájdete v časti Zvýhodnené lízingové produkty od VÚB a VÚB Operating Leasing.

SLOVENSKÁ KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV

SLOVENSKÁ KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV

Špeciálne produkty a služby
pre členov SKZL

Profiúver aj bez minimálneho obdobia podnikania

 • s predschváleným limitom až do výšky 50 000 €
 • bez predkladania finančných výkazov
 • bez poplatku za poskytnutie žiadosti
 • so zvýšenou hranicou dôchodkového veku zo 65 na 70 rokov

Úver zabezpečený nehnuteľnosťou bez dokladovania príjmov

 • do výšky 250 000 € bez predkladania finančných výkazov
 • so splatnosťou do 20 rokov

Úver na Odkup lekárskej praxe

Rozbehnite svoje podnikanie s Profiúverom špeciálne určeným na Odkup lekárskej praxe:

 • až do výšky 100 000 €
 • bez minimálneho obdobia podnikania
 • so zvýhodnenou úrokovou sadzbou
 • so splatnosťou do 10 rokov
 • s možnosťou 2x v roku realizovať mimoriadnu splátku bez poplatku
 • navyše k tomu možnosť financovania prevádzky ambulancie formou kontokorentného úveru do výšky 20 000 €

VÚB Biznis účet

 • pri poskytnutí PROFIÚVERU termínovaného alebo PROFIHYPO úveru u nás získavate vedenie VÚB Biznis účtu (všetky cenové pásma) na 12 mesiacov bez poplatku

VÚB Účet

 • na prvých 12 mesiacov bez poplatku za vedenie účtu v prípade zriadenia VÚB Biznis účtu

VÚB Pôžička

 • so 100 % zľavou z poplatku za poskytnutie úveru

VÚB Hypotéka s iným spôsobom dokladovania príjmu

 • možnosť čerpať úver do výšky maximálne 250 000 € s iným spôsobom dokladovania príjmu
 • atraktívne úrokové sadzby
 • za podmienok stanovených bankou

Výhodné lízingové financovanie a operatívny lízing od VÚB Operating Leasing

Využite možnosť čerpať predschválený limit na financovanie zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení až do výšky 150 000 €. Navyše máme pre vás pripravené aj zvýhodnené financovanie vozidiel. Bez nutnosti prekladania finančných výkazov, bez administratívneho poplatku a s atraktívnymi úrokovými sadzbami. Viac informácií nájdete v časti Zvýhodnené lízingové produkty od VÚB a VÚB Operating Leasing.

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA

Špeciálne produkty a služby
pre členov SLK

Profiúver aj bez minimálneho obdobia podnikania

 • s predschváleným limitom až do výšky 50 000 €
 • bez predkladania finančných výkazov
 • bez poplatku za poskytnutie žiadosti
 • so zvýšenou hranicou dôchodkového veku zo 65 na 70 rokov

Úver zabezpečený nehnuteľnosťou bez dokladovania príjmov

 • do výšky 250 000 € bez predkladania finančných výkazov
 • so splatnosťou do 20 rokov

Úver na Odkup lekárskej praxe

Rozbehnite svoje podnikanie s Profiúverom špeciálne určeným na Odkup lekárskej praxe:

 • až do výšky 100 000 €
 • bez minimálneho obdobia podnikania
 • so zvýhodnenou úrokovou sadzbou
 • so splatnosťou do 10 rokov
 • s možnosťou 2x v roku realizovať mimoriadnu splátku bez poplatku
 • navyše k​ tomu možnosť financovania prevádzky ambulancie formou kontokorentného úveru do výšky 20 000 €

VÚB Biznis účet

 • pri poskytnutí PROFIÚVERU termínovaného alebo PROFIHYPO úveru u nás získavate vedenie VÚB Biznis účtu (všetky cenové pásma) na 12 mesiacov bez poplatku

VÚB Účet

 • na prvých 12 mesiacov bez poplatku za vedenie účtu

VÚB Pôžička

 • so 100 % zľavou z poplatku za poskytnutie úveru

VÚB Hypotéka s iným spôsobom dokladovania príjmu

 • možnosť čerpať úver do výšky maximálne 250 000 € s iným spôsobom dokladovania príjmu
 • atraktívne úrokové sadzby
 • za podmienok stanovených bankou

Výhodné lízingové financovanie a operatívny lízing od VÚB Operating Leasing

Využite možnosť čerpať predschválený limit na financovanie zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení až do výšky 150 000 €. Navyše máme pre vás pripravené aj zvýhodnené financovanie vozidiel. Bez nutnosti prekladania finančných výkazov, bez administratívneho poplatku a s atraktívnymi úrokovými sadzbami. Viac informácií nájdete v časti Zvýhodnené lízingové produkty od VÚB a VÚB Operating Leasing.

SLOVENSKÁ LEKÁRNICKÁ KOMORA

SLOVENSKÁ LEKÁRNICKÁ KOMORA

Špeciálne produkty a služby
pre členov SLeK

Profiúver termínovaný

 • s predschváleným limitom až do výšky 50 000 €
 • bez predkladania finančných výkazov
 • bez poplatku za poskytnutie žiadosti

Úver zabezpečený nehnuteľnosťou bez dokladovania príjmov

 • do výšky 250 000 € bez predkladania finančných výkazov
 • so splatnosťou do 20 rokov

VÚB Biznis účet

 • pri poskytnutí PROFIÚVERU termínovaného alebo PROFIHYPO úveru u nás získavate vedenie VÚB Biznis účtu (všetky cenové pásma) na 12 mesiacov bez poplatku

VÚB Účet

 • na prvých 12 mesiacov bez poplatku za vedenie účtu v prípade zriadenia VÚB Biznis účtu

VÚB Pôžička, Polené prečerpanie a Kreditná karta

 • možnosť požiadať o vyššie uvedené produkty s iným spôsobom dokladovania príjmu

VÚB Hypotéka s iným spôsobom dokladovania príjmu

 • možnosť čerpať úver do výšky maximálne 250 000 € s iným spôsobom dokladovania príjmu
 • atraktívne úrokové sadzby
 • za podmienok stanovených bankou

Výhodné lízingové financovanie a operatívny lízing od VÚB Operating Leasing

Využite možnosť čerpať predschválený limit na financovanie zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení až do výšky 100 000 €. Navyše máme pre vás pripravené aj zvýhodnené financovanie vozidiel. Bez nutnosti prekladania finančných výkazov, bez administratívneho poplatku a s atraktívnymi úrokovými sadzbami. Viac informácií nájdete v časti Zvýhodnené lízingové produkty od VÚB a VÚB Operating Leasing.

ASOCIÁCIA SÚKROMNÝCH LEKÁROV SR

ASOCIÁCIA SÚKROMNÝCH LEKÁROV SR

Špeciálne produkty a služby
pre členov ASL SR

Profiúver aj bez minimálneho obdobia podnikania

 • s predschváleným limitom až do výšky 50 000 €
 • bez predkladania finančných výkazov
 • bez poplatku za poskytnutie žiadosti
 • so zvýšenou hranicou dôchodkového veku zo 65 na 70 rokov

Úver zabezpečený nehnuteľnosťou bez dokladovania príjmov

 • do výšky 250 000 € bez predkladania finančných výkazov
 • so splatnosťou do 20 rokov

Úver na Odkup lekárskej praxe

Rozbehnite svoje podnikanie s Profiúverom špeciálne určeným na Odkup lekárskej praxe:

 • až do výšky 100 000 €
 • bez minimálneho obdobia podnikania
 • so zvýhodnenou úrokovou sadzbou
 • so splatnosťou do 10 rokov
 • s možnosťou 2x v roku realizovať mimoriadnu splátku bez poplatku
 • navyše k tomu možnosť financovania prevádzky ambulancie formou kontokorentného úveru do výšky 20 000 €

VÚB Biznis účet

 • pri poskytnutí PROFIÚVERU termínovaného alebo PROFIHYPO úveru u nás získavate vedenie VÚB Biznis účtu (všetky cenové pásma) na 12 mesiacov bez poplatku

VÚB Účet

 • na prvých 12 mesiacov bez poplatku za vedenie účtu

VÚB Pôžička

 • so 100 % zľavou z poplatku za poskytnutie úveru

VÚB Hypotéka s iným spôsobom dokladovania príjmu

 • možnosť čerpať úver do výšky maximálne 250 000 € s iným spôsobom dokladovania príjmu
 • atraktívne úrokové sadzby
 • za podmienok stanovených bankou

Výhodné lízingové financovanie a operatívny lízing od VÚB Operating Leasing

Využite možnosť čerpať predschválený limit na financovanie zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení až do výšky 150 000 €. Navyše máme pre vás pripravené aj zvýhodnené financovanie vozidiel. Bez nutnosti prekladania finančných výkazov, bez administratívneho poplatku a s atraktívnymi úrokovými sadzbami. Viac informácií nájdete v časti Zvýhodnené lízingové produkty od VÚB a VÚB Operating Leasing.

KOMORA VETERINÁRNYCH LEKÁROV SR

KOMORA VETERINÁRNYCH LEKÁROV SR

Špeciálne produkty a služby
pre členov KVL SR

Profiúver termínovaný

 • s predschváleným limitom až do výšky 10 000 €
 • bez predkladania finančných výkazov
 • bez poplatku za poskytnutie žiadosti

Úver zabezpečený nehnuteľnosťou bez dokladovania príjmov

 • do výšky 250 000 € bez predkladania finančných výkazov
 • so splatnosťou do 20 rokov

VÚB Biznis účet

 • pri poskytnutí PROFIÚVERU termínovaného alebo PROFIHYPO úveru u nás získavate vedenie VÚB Biznis účtu (všetky cenové pásma) na 12 mesiacov bez poplatku

VÚB Účet

 • na prvých 12 mesiacov bez poplatku za vedenie účtu v prípade zriadenia VÚB Biznis účtu

VÚB Pôžička, Povolené prečerpanie a Kreditná karta

 • možnosť požiadať o vyššie uvedené produkty s iným spôsobom dokladovania príjmu

VÚB Hypotéka s iným spôsobom dokladovania príjmu

 • možnosť čerpať úver do výšky maximálne 250 000 € s iným spôsobom dokladovania príjmu
 • atraktívne úrokové sadzby
 • za podmienok stanovených bankou

Výhodné lízingové financovanie a operatívny lízing od VÚB Operating Leasing

Využite možnosť čerpať predschválený limit na financovanie zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení až do výšky 150 000 €. Navyše máme pre vás pripravené aj zvýhodnené financovanie vozidiel. Bez nutnosti prekladania finančných výkazov, bez administratívneho poplatku a s atraktívnymi úrokovými sadzbami. Viac informácií nájdete v časti Zvýhodnené lízingové produkty od VÚB a VÚB Operating Leasing.

SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA

SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA

Špeciálne produkty a služby
pre členov SAK

Profiúver termínovaný

 • s predschváleným limitom až do výšky 25 000 €
 • bez predkladania finančných výkazov
 • bez poplatku za poskytnutie žiadosti

Úver zabezpečený nehnuteľnosťou bez dokladovania príjmov

 • do výšky 250 000 € bez predkladania finančných výkazov
 • so splatnosťou do 20 rokov

VÚB Biznis účet

 • pri poskytnutí PROFIÚVERU termínovaného alebo PROFIHYPO úveru u nás získavate vedenie VÚB Biznis účtu (všetky cenové pásma) na 12 mesiacov bez poplatku

VÚB Pôžička, Povolené prečerpanie a Kreditná karta

 • možnosť požiadať o vyššie uvedené produkty s iným spôsobom dokladovania príjmu

VÚB Hypotéka s iným spôsobom dokladovania príjmu

 • možnosť čerpať úver do výšky maximálne 250 000 € s iným spôsobom dokladovania príjmu
 • atraktívne úrokové sadzby
 • za podmienok stanovených bankou

Výhodné lízingové financovanie a operatívny lízing od VÚB Operating Leasing

Máme pre vás pripravené aj zvýhodnené financovanie vozidiel. Bez nutnosti prekladania finančných výkazov, bez administratívneho poplatku a s atraktívnymi úrokovými sadzbami. Viac informácií nájdete v časti Zvýhodnené lízingové produkty od VÚB a VÚB Operating Leasing.

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

Špeciálne produkty a služby
pre členov KOMARCH

Profiúver termínovaný

 • s predschváleným limitom až do výšky 25 000 €
 • bez predkladania finančných výkazov
 • bez poplatku za poskytnutie žiadosti

Úver zabezpečený nehnuteľnosťou bez dokladovania príjmov

 • do výšky 250 000 € bez predkladania finančných výkazov
 • so splatnosťou do 20 rokov

VÚB Biznis účet

 • pri poskytnutí PROFIÚVERU termínovaného alebo PROFIHYPO úveru u nás získavate vedenie VÚB Biznis účtu (všetky cenové pásma) na 12 mesiacov bez poplatku

VÚB Účet

 • na prvých 12 mesiacov bez poplatku za vedenie účtu v prípade zriadenia VÚB Biznis účtu

VÚB Pôžička, Povolené prečerpanie a Kreditná karta

 • možnosť požiadať o vyššie uvedené produkty s iným spôsobom dokladovania príjmu

VÚB Hypotéka s iným spôsobom dokladovania príjmu

 • možnosť čerpať úver do výšky maximálne 250 000 € s iným spôsobom dokladovania príjmu
 • atraktívne úrokové sadzby
 • za podmienok stanovených bankou

Výhodné lízingové financovanie a operatívny lízing od VÚB Operating Leasing

Máme pre vás pripravené aj zvýhodnené financovanie vozidiel. Bez nutnosti prekladania finančných výkazov, bez administratívneho poplatku a s atraktívnymi úrokovými sadzbami. Viac informácií nájdete v časti Zvýhodnené lízingové produkty od VÚB a VÚB Operating Leasing.

OSTATNÉ KOMORY A ASOCIÁCIE

OSTATNÉ KOMORY A ASOCIÁCIE

Špeciálne produkty a služby
pre členov ostatných komôr a asociácii

VÚB banka pripravila špeciálnu ponuku produktov
a služieb pre členov:

Komory geodetov a kartografov,
Notárskej komory SR,
Slovenskej komory audítorov,
Slovenskej komory daňových poradcov,
Slovenskej komory exekútorov,
Slovenskej komory psychológov,
Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,
Slovenskej komory stavebných inžinierov,
Slovenskej komory znalcov,
Slovenskej komory iných zdravotných pracovníkov,
Slovenskej komory zubných technikov,
Slovenskej komory patentových zástupcov,
Slovenskej živnostenskej komory,
a pre Sudcov SR.

Produkty pre fyzické aj právnické osoby

Konkrétne výhody sa dozviete na ktorejkoľvek pobočke aj na diaľku.

Výhodné lízingové financovanie a operatívny lízing od VÚB Operating Leasing

Neprehliadnite tiež zvýhodnené lízingové produkty od VÚB a VÚB Operating Leasing.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.