CRAZY ikona play FLY

Keď Slováci krotia morský vietor

SLOVENSKÁ FIRMA SO SVETOVÝM MENOM

Firma CrazyFly z Nemšovej je vo svete kiteboardingu známa už niekoľko rokov. Ako jediný európsky špecializovaný výrobca produkuje dosky a šarkany, ktoré sa predávajú v 90-tich krajinách sveta. Značka je pojmom vo väčšine stredísk, kde priaznivci adrenalínu a športu lapajú vietor nad morskou vodou do plachiet.

Kiteborading je akýsi prienik wakebordingu a jachtingu, človek stojí bokom na doske ako na snowborde a nad sebou má kite - menšieho šarkana podobného padáku. Jazdec ovláda dosku aj kite, naberá vietor a ten ho nesie naprieč vlnami. Šport postupne nahradil windsurfing a patrí medzi súčasné top adrenalínové vodné športy. Jazdí sa na mori aj na sladkovodných plochách, kde je vhodná sila a udržateľnosť vetra. Príbeh rodinnej firmy otca a jeho štyroch synov stojacich za známou slovenskou značkou športového náčinia má niekoľko neuveriteľných míľnikov. Zmeny v Crazy Fly boli vždy prejavom podnikateľskej odvahy a prezieravosti zmiešanej so zodpovednosťou a odhadom pre nálady trhu.

AMERICKÝ SEN NA SLOVENSKU

Na začiatku elektroinžinier Jozef Bukovčák starší v prvej polovici 90. rokov nabral skúsenosť s výrobou windsurfov ako vedúci výroby vo fabrike amerických investorov na Slovensku. V Novom Meste nad Váhom sa v tom čase vyrábalo asi 10 veľkých značiek windsurfov. Po piatich rokoch však americkí investori väčšinu výroby presťahovali do Ázie, kde bola pracovná sila a výrobné náklady ešte lacnejšie ako na Slovensku.
Jozef Bukovčák sa však nevzdal, požičal si peniaze od priateľov, dohodol sa s vybranými značkami a rozbehol vlastnú výrobu tradičných windsurfingových dosiek. Za dva roky už zamestnával desiatky ľudí a objednávky sa sypali. Majitelia značiek však stále viac tlačili na výrobnú cenu, porovnávali ju s cenou produktov v Ázii. Práve v tom čase, okolo roku 2000 priaznivci vĺn a vetra na celej zemeguli objavovali nový šport - kiteboarding.

ZÁSADNÉ PRE NÁŠ ÚSPEŠNÝ NÁBEH BOLI DVA FAKTY, ŽE SME VYSTIHLI PRVÚ SILNÚ VLNU ZÁUJMU TRHU O NOVÝ ŠPORT A FAKT, ŽE SME VSTÚPILI DO EÚ V ROKU 2004,

zdôraznil Jozef Bukovčák mladší

ADAPTOVANÁ NOVINKA ZACHRÁNILA BIZNIS

Jozef Bukovčák poznal technológiu a rozhodol sa, že bude robiť aj dosky pre tento nový šport. „Windsurfingová doska mala 2,5 metra a doska pre nový šport len 1,5 metra. Bola tenšia a menšia, ale z hľadiska technológie výroby išlo o veľmi podobný proces,“ vysvetľuje najstarší syn Jozef Bukovčák mladší. A tak Bukovčákovci začali robiť dosky pre kiteboarding pod vlastnou značkou CrazyFly.

V priebehu prvých päť rokov sa štruktúra výroby menila, rástol dopyt po kiteboardoch a klesal po windsurfoch. Preto v roku 2005 padlo rozhodnutie robiť už len vlastné kiteboardy.

Predajcovia najmä v prímorských centrách cítili vlnu záujmu a preto si bez problémov brali aj dosky vyrobené v krajine strednej Európy. Vstup do EÚ v tejto dobe zasa podstatne odbúral colnú administratívu, zrýchlil dodávky.

AUTOM PO POBREŽIACH

Na začiatku však manželia Bukovčákovci riešili predaj osobne, celé letá prejazdili v dodávke po Európe. Išli od špecializovaného obchodu k obchodu po pobreží jednotlivých prímorských krajín s doskami v kufri. Ak sa aj dohodli s predajňou, vyložili niekoľko dosiek a cestovali ďalej. Vzdialenejšie mimoeurópske destinácie bombardovali mailami a telefonátmi. „Dôležitú úlohu zohrala kvalita našich dosiek, a flexibilita dodania. Oboje dosahujeme tým, že vyrábame priamo v Európe (na Slovensku), nie na Srí Lanke alebo inde v Ázii,“ zdôrazňuje syn Jozef.

Uvedené dva dôvody boli rozhodujúce aj pre ďalší firemný míľnik. V roku 2010 začali vyrábať aj šarkany - kity. Podľa syna Jozefa síce prišli až v čase, keď už bol trh rozbehnutý a ťažšie sa predierali na piedestál záujmu, ale dokázali to a ročne vyrábajú na Slovensku stovky šarkanov. Práve v tejto oblasti vidia potenciál ešte rásť. Štandardne si totiž ľudia kupujú k jednej doske dva, prípadne tri kity rôznej veľkosti využiteľné podľa sily vetra. Tomu zodpovedá aj štruktúra predaja veľkých značiek, kitov sa predáva vo svete viac ako dosiek.

REALIZUJE SA CELÁ RODINA

Otec Jozef Bukovčák v súčasnosti dozerá na technológiu výroby, od vyrezania jadra zo špeciálneho dreva až po poslednú uhlíkovú vrstvu na povrchu. Súčasne vyberá nové prvky, ako je tvar či povrch dosiek, testuje špeciálne materiály lepené na povrch a vymýšľa a dohliada na lisovanie jednotlivých vrstiev. Tieto postupy určujú dôležitú „ľahkosť váhy“ kiteboardu aj vlastnosti ako pružnosť, či výdrž na vode.
S otcom pôsobia vo firme aj všetci štyria synovia. Najstarší syn Jozef naskočil do firmy práve v čase rozbehu výroby kiteboardov, keď sa prvý rok nedostal na vysokú školu. Stal sa predajcom a je ním dodnes. Venuje sa však už aj financiám.
Brat Michal vďaka talentu a ovládnutiu sveta počítačov rieši grafický dizajn kiteboardov aj technológiu prípravy grafiky na špeciálne fólie. Tretí z bratov Juraj sa venuje firemnému marketingu, študoval ho v USA, vo Viedni aj v Anglicku. A najmladší Paľo ako odevný dizajnér pomáha s nastavením šitia šarkanov, šľapiek pripevnených ku kiteboardu a všetkých textilných doplnkov. „Zásadnejšie spory nemáme, každý z nás zastrešuje inú oblasť dôležitú pre firmu a ostatní mu do toho zásadnejšie nezasahujú. Výnimkou je otec, ktorý však toto svoje právo využíva, len keď skutočne uzná za vhodné,“ zdôrazňuje najstarší syn Jozef.
Od investorov dostali zásadnejšiu ponuku dvakrát, odmietli ich. Posledný potenciálny investor chcel získať aj podiel vo firme, čo bolo pre rodinu neprijateľné.

NECHCEME ZA KAŽDÚ CENU ZVYŠOVAŤ OBJEMY VÝROBY DO GIGANTICKÝCH ČÍSEL. ZOSTANEME MENŠOU ZNAČKOU, KTORÁ STOJÍ NA KVALITE A ORIGINALITE,

bilancuje Jozef Bukovčák mladší.

VYRÁBAME
NAJKVALITNEJŠIE DOSKY
NA SVETE

O doskách sú všetci piati presvedčení, že sú najkvalitnejšie na svete, a len limit financií vyčlenený na marketing, bráni dostatočnému rozšíreniu tejto informácie. Povedomie o značke intenzívne budujú prostredníctvom najžiadanejších špecializovaných magazínov najmä v angličtine a španielčine a s pomocou internetu. Súčasne sponzorujú aj šiesteho jazdca svetového pohára. CrazyFly dlhodobo ponúka približne 10 modelov kiteboardov ročne, pričom každý model raz do roka zmení dizajn a minimálne raz za tri roky prináša zásadnejšiu novinku – nový tvar dosky, uloženie a materiálové úpravy jej jednotlivých vrstiev. S doplnením výroby o ďalšie novinky z oblasti vodných športov, ktoré sa začínajú objavovať, zatiaľ nepočítajú.

PARTNERI SÚ DÔLEŽITÍ

Silného partnera v oblasti financií potrebuje CrazyFly z niekoľkých dôvodov. Prvým je financovanie firmy počas sezónnych výkyvov odbytu, druhým je financovanie rozvoja, teda výhodné úvery. S VÚB spolupracujú od roku 2013. 

V novom sídle vznikol moderný a väčší priestor pre jednotlivé pracoviská výroby, komfortnejšie a príjemnejšie prostredie podporilo kvalitu, kancelárske priestory sa stali reprezentatívnejšie. Vďaka tomu sa dnes lepšie pracuje všetkým 48 zamestnancom firmy.
Zásadnú oporu výrobcovi kiteboardov banka poskytla aj pri spracúvaní online platieb z celého sveta prostredníctvom kreditných či debetných kariet. WEBPAY vytvorený spolu s bankou je maximálne priateľský, vďaka nemu dokážu ráno prijať objednávku s platbou a už večer posielať dosku napríklad hoci na Nový Zéland.

NAŠIEL SI NÁS REGIONÁLNY AKVIZIČNÝ RIADITEĽ VÚB. DOHODLI SME SA NA DOBRÝCH PODMIENKACH PRE POSTAVENIE NÁŠHO FIREMNÉHO SÍDLA SPOJENÉHO S VÝROBOU V NEMŠOVEJ. BOLO TO NAPLNENIE DLHOROČNÉHO SNA NÁŠHO OTCA,

opisuje Jozef Bukovčák mladší

VÚB Banka

CRAZYFLY: PODNIKÁME NA MORI, CHYTÁME VIETOR

Sú piati - otec a jeho štyria synovia. V Nemšovej vymysleli a vo svete presadili jednu z TOP značiek vo svete kiteboardingu. Dosky a šarkany pre nový šport využívajúci silu vetra pre jazdenie na vlnách predávajú od Austrálie cez Thajsko až po všetky významné európske pláže. O biznise sme sa rozprávali s najstarším synom, spolumajiteľom firmy CrazyFly, Jozefom Bukovčákom mladším.

Prečítajte si celý rozhovor s Jozefom Bukovčákom mladším, spolumajiteľom firmy CrazyFly >

Ako sa váš otec Jozef Bukovčák starší zo stredného Považia dostal k výrobe kiteboardových dosiek?

Po páde socializmu v roku 1992 prišli americkí investori s podporou financií z Bushovho fondu do Nového mesta nad Váhom a v prenajatých priestoroch otvorili fabriku na výrobu windsurfov, kde pracovalo 200 ľudí. Otec tam začal pracovať vďaka priateľovi, ktorý pomáhal s rozbehom investície. Zvládol technológiu a stal sa súčasťou stredného manažmentu, pracoval vo výrobe. Vyrábali windsurfingové dosky vlastnenej značky a súčasne pre ďalších asi 9 iných značiek.

To znie ako príbeh amerického sna na Slovensku…

Nie úplne, po piatich rokoch Američania presunuli väčšinu výroby do Ázie a fabrika skrachovala. Asi tri značky pre tento vodný šport zostali bez výroby v Európe. Otec to zobral ako príležitosť, oslovil bývalých kolegov, či by sami neskúsili vo výrobe pokračovať. V roku 1999 začal s požičanými peniazmi vlastnú výrobu na živnosť. Na začiatku nemal nič, len prenajaté priestory a rastúci počet objednávok.

Crazyfly

A ako prvé nakúpil stroje?

On sám navrhuje stroje, dal si ich vyrobiť. Jeho nápady a konštrukčné návrhy sú dodnes súčasťou výroby, sú to rôzne lisy a stroje. Určite môžeme povedať, že máme v rámci procesu výroby silný vlastný know-how.

A ako ste prešli od windsurfov ku kiteboardom?

Značku CrazyFly vymyslel otec. Zvažovali sme napríklad aj názov evokujúci východnú Európu, ale to sme zavrhli. Vybrali sme dobre.

Podaril sa prechod od jedného druhu športu k druhému hladko, bez problémov?

No úplne nie. Ako sme utlmovali výrobu windsurfingových dosiek, začali sme si uvedomovať problémy slovenského pracovného trhu. Problémy sprevádzajú najmä sezónnu výrobu. Na Slovensku nemôže ľudí časť roka nechať doma alebo ich prepustiť. Kým to zrealizujete, je nová sezóna. Paradoxne to urýchlilo naše rozhodnutie robiť už len vlastnú značku kiteboardov. Verili sme si, že dokážeme lepšie plánovať výrobu a udržať cenu vďaka práci s výrobnou maržou v kombinácii s maržou značky.

A podarilo sa?

Áno, dnes patríme do prvej desiatky predajcov vo svete. Celý úspech bol z časti postavený na časovaní. Prišli sme, keď sa kiteboarding len rozbiehal. Dnes sú karty na trhu výrobcov rozdané a podobný nápad by sa nedal realizovať bez investora a z pozície výrobcu z malej krajiny bez prístupu k moru. Súčasne nám pomohol vstup do EÚ v roku 2004, skončilo obrovské množstvo práce spojenej s preclievaním, dodanie sme skrátil o viac ako polovicu času.

Crazyfly

Ako ste si zabezpečili odbyt?

Prvé roky to boli nekonečné telefonáty, emaily, faxy predajcom podľa svetových katalógov predajní. Našťastie v roku 2004 sme vstúpili do Európskej únie, čím skončilo obrovské množstvo administratívnej práce spojenej s riešením cla. Zákazníci nie vždy boli ochotní tolerovať zložitosti preclievania. Z pozície člena EÚ išlo všetko oveľa rýchlejšie, čas dodania dosky sa skrátil viac ako o polovicu.

Jazdili ste aj osobne na pláže Európy s ponukou dobrých dosiek pre morský šport z Nemšovej, z krajiny ktorá ani nemá more?

Áno, doslova. V prvých rokoch otec a mama doslova „objazdili“ všetky významnejšie pláže Európy, kde sa športovalo. Do auta naložili 100 dosiek, každú noc spali inde, raz v hoteli, inokedy pri aute. Špecializované obchody kontaktovali vopred, ale nikdy nebolo jasné, či keď prejdú 2000 kilometrov zo Slovenska, bude majiteľ v predajni a či si vezme nejaký počet kiteboardov.

Ale k predaju v Austrálii ste si autom asi nepomohli …

Cielene sme vyhľadávali obchody a komunikovali na diaľku. Využívame aj špecializované svetové magazíny, testujú naše výrobky. A samozrejme veľkým pomocníkom je dnes Google, Youtube, Facebook. Tiež sponzorujeme športovcov v svetovom pohári. Na tých najlepších nemáme dosť veľký rozpočet, ale aktuálne sme napríklad podpísali zmluvu so svetovou šestkou.

Ako sa dá manažovať celosvetová distribúcia?

Predávame do 90-tich krajín sveta, zväčša malým predajcom, ktorí si kúpia niekoľko možno len 5 setov za rok. Naši masovejší konkurenti často uplatňujú limity – minimálny počet kusov alebo objem financií pre odber. My nie. Máme preto asi 120 vlastných zákazníkov s malým podielom. Náš najväčší odberateľ je v USA, zásobujúci viac obchodov, berie menej ako pätinu produkcie. Vo veľkých prímorských krajinách ako Francúzsko, Anglicko, Španielsko náš tovar nájdete v 15-tich obchodoch krajiny, v iných je to menej. Veľkým odberateľom sú školy kiteboardingu.

Crazyfly

Neskôr ste sa rozhodli robiť aj šarkany, kity. Prečo?

Od roku 2010 vyrábame aj vlastné šarkany, tiež tu na Slovensku. Toto rozhodnutie sme prijali pomerne neskoro, až v čase, kedy konkurencia mala rozbehnuté zásobovanie trhu, ale sme viditeľní. Lepší jazdci si kupujú viac šarkanov / kitov, nasadzujú ich podľa sily vetra. Biznis s kiteboardami nemá rozmery obchodu s lyžami alebo snowboardami, v ktorom sa ročne predajú milióny kusov. Najsilnejšia značka v kiteboardingu predáva ročne asi 30-tisíc kitov. Za troma najväčšími značkami stoja nemeckí investori, ďalší sú oveľa menší.

Nebolo by lacnejšie voziť hotové šarkany z Ázie?

Nechceli sme mať kity z Číny. Výrobné náklady by boli nižšie, ale problémom je nízka kvalita. Sme menšia značka a ťažko by sme sa presadzovali pri nespokojnosti s kvalitou. Šarkany majú vysoké nároky na dôslednosť výroby, sú silne zaťažované vo vetre. Druhým dôvodom boli dodacie termíny - ak robíme doma, netreba čakať na veľkú zaoceánsku zásielku. Vidíme to pri dodávke komponentov, na niektoré treba čakať aj mesiac. Naším plusom sa stala rýchlosť dodávok.

V čom sú vaše produkty/dosky jedinečné?

V pomere kvalita a cena. Sme jediný špecializovaný výrobca v Európe, ktorý robí výlučne dosky a šarkany pre kiteboarding. Veľkí producenti vyrábajú v Ázii, zväčša na Srí Lanke alebo v Číne. Kiteboardy sa robia možno ešte v dvoch európskych fabrikách, ale len ako vedľajší produkt popri snowboardoch či lyžiach.

Kde vidíte vašu firmu o pár rokov?

Naša značka by mohla rásť najmä vo zvyšovaní výroby kitov. Zamestnávame 48 ľudí, veríme, že tento počet bude rásť, hoci momentálne je v našom regióne najväčším problémom absolútny nedostatok pracovnej sily. O doskách sme presvedčení, že sú najlepšie na svete, len nemáme toľko peňazí na marketing, aby sa to dostalo každému do uší. Preto cielene vyhľadávame zákazníkov, ktorí túto kvalitu ocenia.

Crazyfly

Nerozmýšľali ste nad strategickým investorom?

Už nás v minulosti oslovil investor z Bratislavy, ale chcel podiel vo firme. Nesúhlasili sme, nemali sme istotu, čo so svojím podielom následne môže spraviť. Naším cieľom nie je prudko zvyšovať výrobu, chceme zostať menšou značkou s vlastnou filozofiou. Vieme o každom jednom vyrobenom kuse kiteboardu. Chceme mať naďalej také postavenie ako má napríklad v automobilovom priemysel Porsche. Menšia značka zameraná na kvalitu.

Vaša banka VÚB uvádza, že ste zaujímavý firemný príbeh, vzácny príklad odovzdania firmy novej generácii…..

Áno, i keď ja osobne som z nás všetkých v rodine najslabší jazdec. V minulosti sme sa k moru dostali tak trikrát za rok, aj to sme zväčša spájali s prácou, riešili sme fotoshooting alebo videoshooting - profesionálne marketingové vizuálne výstupy pre ďalšiu sezónu. Tie sú nevyhnutnosť. Ale tento rok, podobne ako vlani, máme naplánovaných viacero výletov, kedy chceme len relaxovať a jazdiť.

Všetci vrátane otca aj jazdíte?

Áno, i keď ja osobne som z nás všetkých v rodine najslabší jazdec. V minulosti sme sa k moru dostali tak trikrát za rok, aj to sme zväčša spájali s prácou, riešili sme fotoshooting alebo videoshooting - profesionálne marketingové vizuálne výstupy pre ďalšiu sezónu. Tie sú nevyhnutnosť. Ale tento rok, podobne ako vlani, máme naplánovaných viacero výletov, kedy chceme len relaxovať a jazdiť.

Crazyfly

Čo vás v rozvoji ženie dopredu?

V našom biznise nemôžete zadriemať, každý september treba prísť s novou sériou výrobkov, vo väčšine prípadov sa mení grafika a raz za tri roky musíte priniesť niečo nové - tvar a kvalitu dosky. V sezóne si u nás vyberiete z približne 10 modelov, každý rok sa dva vynovia úplne a na ostatných sa upraví grafika. Je to náročné, pretože vždy treba nový web, katalóg, aktualizovať videá, fotky.

Do akej miery sú pre vás dôležití partneri v biznise?

Náš predaj zažíva sezónne výkyvy, a to je nápor na caschflow. Preto potrebujeme dobrého finančného partnera. Pre vyváženie odbytu sa snažíme zaujať trhy aj Austrálii, Thajsku a podobne, ale v medzisezóne sú dôležité aj lacné požičané financie. V minulosti sme mali problém získať zdroje najmä pri rozširovaní výroby. V bankách na Slovensku si nevedeli predstaviť, že menšia firma dokáže skutočne naplniť biznis plán s cieľom medziročne zdvojnásobiť obrat.

Crazyfly

Podľa čoho si týchto partnerov vyberáte?

Od roku 2013 spolupracujeme s VÚB bankou. Mali veľmi šikovný tím pre firemné financovanie v našom regióne. Dodnes si pamätám telefonát ich regionálneho manažéra z trenčianskej pobočky. Uviedol, ako ho mrzí, že do takej firmy ako je CrazyFly, volá vôbec prvýkrát. A onedlho sme sa dohodli na najlepšej ponuke financovania nášho nového firemného sídla tu v Nemšovej. Bolo to splnenie dlhoročného sna nášho otca. Preto máme dnes väčší priestor na jednotlivé pracoviská, komfortné a príjemné prostredie vyhovujúce technológii, reprezentatívne kancelárske priestory. Je to priestor adekvátny rastúcej hodnote značky.

A ako riešite medzinárodné platby?

Veľmi dôležité pre nás bolo získať dobré podmienky na prevádzku e-shopu. Potrebovali sme rýchlu a finančne nenáročnú spoľahlivú online platobnú bránu realizujúcu platobné transakcie rýchlosťou mailu. Obchodní partneri totiž platia kartami aj vyššie, desaťtisícové sumy. V súčasnosti dokážeme o deviatej prijať objednávku a platbu z ktoréhokoľvek kúta na našej planéte a o štvrtej poobede už expedujeme kiteboardy, hoci aj na Nový Zéland.

Tieto stránky využívajú Cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť ich nastavenia, nájdete v Zásadách spracúvania cookies - viac možností.

Súhlasím