Kontakt Internet banking IB Search ×

So zavedením podmienok tzv. SEPA End Date k 1.2 2014 prišlo k zmenám v interných v systémoch banky, ako aj v službách elektronického bankovníctva poskytovaných firemným klientom banky vrátane služieb MultiCash a BiznisBanking. Od tohto termínu banka je povinná umožniť klientom - právnickým osobám zasielanie SEPA úhrad aj v novom XML formáte definovanom podľa normy ISO20022.

Počas prechodného obdobia do 1.2.2016 však banka bude samozrejme podporovať komunikáciu aj v súčasných formátoch pre klientov, ktorí ešte nie sú pripravení na používanie nového XML formátu. (import platobných príkazov a príkazov na inkaso do aplikácií MultiCash a Biznis Banking).

 

Aktuálne informácie k obnove certifikátov v aplikácii BiznisBanking

Zmena štandardu formátu výpisov camt.053 platného od augusta 2015

Informácie pre klientov VÚB, a.s. - zmeny v aplikáciách elektronického bankovníctva súvisiacimi so SEPA end date 1.2.2014 a ukončenie prechodného obdobia SEPA 1.2.2016

Popis XML formátov pre aplikácie BiznisBanking a MultiCash

Popis pripravovaných zmien v aplikácii BiznisBanking

Popis pripravovaných zmien v aplikácii MultiCash