Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Financovanie komerčných nehnuteľností zahŕňa akvizičné, stavebné a investičné úvery. Tieto úvery sa obvykle splácajú na dlhodobej báze z príjmov plynúcich z nájomného pri retailových a logistických projektov, kancelárskych priestoroch, resp. z predaja bytov pri rezidenčných projektoch.

Financovanie komerčných nehnuteľností je štruktúrované financovanie, kde príjemcom úveru je väčšinou účelovo zriadená spoločnosť, ktorá nevykonáva žiadne ďalšie aktivity.

Pre koho je produkt určený?

Financovanie komerčných nehnuteľností banka poskytuje hlavne:

 • Developerom
 • Investorom do nehnuteľností
 • Korporátnym klientom
 • Stavebným firmám
 • Komerčným klientom

Na aké projekty je možné financovanie využiť?

Typickými príkladmi sú:

 • Kancelárske budovy vysokej kvality – za účelom dlhodobého prenájmu pri splnení podmienky kľúčového bonitného nájomcu
 • Rezidenčné budovy – za účelom predaja bytov do osobného vlastníctva
 • Priemyselné parky a logistické centrá – pre nájomcov so silným ekonomickým zázemím s dobrou dostupnosťou a infraštruktúrou
 • Obchodné priestory a multifunkčné budovy – pre stabilných nájomcov so silným ekonomickým pozadím

Hlavné zásady financovania nehnuteľností

 • Pomer objemu úveru k celkovým nákladom max. 70%, Vlastný kapitál min. 30% – prednostne použité pred prvým čerpaním úveru (banka preferuje projekty s vlastným kapitálom min. 35%)
 • Pomer objemu úveru k hodnote nehnuteľnosti max. 70%, Vlastný kapitál min. 30%
 • Zmluvy o budúcich nájomných zmluvách – minimálna požiadavka na Úrokové krytie 110% už od prvého roku splácania úveru
 • Potrebná zazmluvnenosť pred prvým čerpaním stavebného úveru min. 30 – 40 % z celkovej predajnej plochy bytov, resp. prenajímateľnej plochy
 • Doba trvania stavebného úveru: max. 2 roky pri obytných budovách a max. 3 roky pri komerčných budovách, ale nie dlhšie ako počas fázy výstavby
 • Doba trvania investičného úveru: max. 5 rokov, vo výnimočných prípadoch až do 7 rokov v závislosti od kvality budovy, podmienok nájomnej zmluvy, trhových podmienok, nájomcov a koeficientu krytia dlhovej služby (DSC). Predčasné splatenie úveru je možné.

Čo je potrebné priložiť k žiadosti o úver na financovanie nehnuteľností?

Od našich klientov zvyčajne požadujeme nasledujúce dokumenty a informácie:

 • Podnikateľská história
 • Vypracovaný projekt a podnikateľský plán s cashflow projekciami počas celej doby splatnosti úveru
 • Finančná kalkulácia
 • Vierohodné informácie o finančnej situácii
 • Relevantné zmluvy
 • Výpis z katastra nehnuteľností
 • Výpis z obchodného registra

Ďalšie dokumenty v závislosti od konkrétnych projektov.

Na koho sa obrátiť?

Naši špecialisti v oblasti financovania nehnuteľností Vám radi poradia a prediskutujú s Vami možnosti a podmienky realizácie financovania Vášho projektu.

Bližšie informácie Vám poskytneme v pobočkách VÚB, a. s., alebo na realestate@vub.sk