Bytové domy

Rýchly a jednoduchý spôsob zvýšenia kvality vášho bývania.

Ďalšie informácie

  • predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bez poplatku
  • úver až do výšky 100% realizovanej investície
  • refundácia už uhradených faktúr do výšky 30% celkovej výšky úveru
  • možnosť refinancovania už poskytnutého úveru v inej banke
  • možnosť výberu anuitného resp. štandardného splácania úveru
  • možnosť výberu variabilnej, resp. fixovanej úrokovej sadzby
  • jednorazové, resp. postupné čerpanie peňažných prostriedkov
  • individuálny prístup pri poskytovaní služieb vedenia účtov a realizácii platobného styku

Jednoduché zabezpečenie

  • bez nákladov na zápis do Notárskeho centrálneho registra záložných práv

VYUŽITE MOŽNOSŤ ZÍSKANIA NENÁVRATNÉHO GRANTU VO VÝŠKE 10-15% Z OBJEMU ÚVERU v prípade, ak je úver financovaný, resp. spolu financovaný z úverovej linky od Európskej banky pre obnovu a rozvoj!

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.