Samospráva

VÚB banka Vám ponúka produktový rad SAMOSPRÁVA.

Vyberte si produkt

Môžete si vybrať z depozitných či úverových produktov a služieb podľa vašich aktuálnych potrieb a plne využívať ich výhody.

Kontokorentný úver SAMOSPRÁVA

Úver je určený na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu miest, obcí, resp. VÚC v priebehu rozpočtového roka.
Kontokorentný úver SAMOSPRÁVA

Revolvingový úver SAMOSPRÁVA

Úver je určený na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtu obce/mesta/VÚC.
Revolvingový úver SAMOSPRÁVA

Investičný úver SAMOSPRÁVA

Úver je určený na financovanie investičných potrieb miest, obcí, resp. VÚC.
Investičný úver SAMOSPRÁVA

Účty SAMOSPRÁVA

Balík účtov SAMOSPRÁVA reprezentuje bežné účty, ktoré sme prispôsobili požiadavkám a potrebám miest a obcí.
Účty SAMOSPRÁVA
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.