Kontakt Internet banking IB Search ×

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Ponúkame rýchle a jednoduché financovanie na renováciu, modernizáciu, alebo zvýšenie energetickej úspornosti.


Investičný úver pre BYTOVÉ DOMY

ikona karty

doba splatnosti až 25 rokov

ikona checkbox

Účet prostriedkov fondu opráv je vedený bez poplatku

Nedočerpanie úveru bez poplatku

Ďalšie informácie

Ďalšie výhody

  • predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bez poplatku
  • úver až do výšky 100% realizovanej investície
  • refundácia už uhradených faktúr do výšky 30% celkovej výšky úveru
  • možnosť refinancovania už poskytnutého úveru v inej banke
  • možnosť výberu anuitného resp. štandardného splácania úveru
  • možnosť výberu variabilnej, resp. fixovanej úrokovej sadzby
  • jednorazové, resp. postupné čerpanie peňažných prostriedkov
  • individuálny prístup pri poskytovaní služieb vedenia účtov a realizácii platobného styku

Jednoduché zabezpečenie

  • bez nákladov na zápis do Notárskeho centrálneho registra záložných práv

VYUŽITE MOŽNOSŤ ZÍSKANIA NENÁVRATNÉHO GRANTU VO VÝŠKE 10-15% Z OBJEMU ÚVERU v prípade, ak je úver financovaný, resp. spolu financovaný z úverovej linky od Európskej banky pre obnovu a rozvoj!