Produkty a služby

Exkluzívne pre klientov privátneho bankovníctva prinášame možnosť dlhodobého zhodnocovania svojich investícií - kúpou fyzického zlata v podobe zlatých tehličiek alebo zlatých mincí.

Produkty a služby

Komplexná starostlivosť o klienta

Starostlivosť privátneho bankára o Vás pokrýva všetky potrebné oblasti. Zahŕňa správu účtov, cenných papierov, eurových a devízových prostriedkov, ako aj ďalšie finančné služby zo skupiny VÚB a Generali.

Správa finančného majetku

Našou prirodzenou snahou je maximalizovať Váš výnos.

Na základe dôkladnej analýzy vašej východiskovej pozície a na základe Vašich požiadaviek vám vytvoríme osobné investičné portfólio. Ak určitý finančný produkt nebude pre Vás vhodný podľa výslednej investičnej stratégie, Banka Vás na túto skutočnosť upozorní.

Vaše portfólio môže byť zložené z

  • určitých podielových listov,
  • iných druhov cenných papierov.

Banka pri správe Vášho finančného majetku využíva expertízy bankových analytikov a služby banky ako obchodníka s cennými papiermi. Vaše portfólio môže obsahovať rôzne kombinácie bankových depozitov (v eurách ako aj vo zvolenej cudzej mene), štátnych cenných papierov, domácich a zahraničných dlhopisov, akcií, alternatívnych investícií ako realitné investície, respektíve akýchkoľvek iných investičných nástrojov. Všetko s cieľom maximalizovať Váš zisk.

Investičné zlato

Chcete aj vy investovať do zlata?

Exkluzívne pre klientov privátneho bankovníctva prinášame možnosť dlhodobého zhodnocovania svojich investícií - kúpou fyzického zlata v podobe zlatých tehličiek alebo zlatých mincí.

Všeobecne o zlate

Zlato je vzácny, chemicky odolný, veľmi dobre tepelne a elektricky vodivý kov. Je rozpustný iba v lúčavke kráľovskej a v roztokoch kyanidov. Zlato je chemický prvok s označení Au (aurum). Jeho vysoká hmotnosť je charakteristická vďaka vyššej hustote. Táto vlastnosť sa využíva pri ryžovaní zlata, kedy klesne na dno a oddelí sa od ostatných prvkov.

Merné jednotky zlata

Zlato sa hodnotí podľa dvoch základných parametrov: hmotnosť a rýdzosť.

Hmotnosť zlata sa udáva v gramoch alebo v trójskych unciach (1oz = 31,1034768g) podľa francúzskeho obchodného mesta Troyes.

Rýdzosť zlata, tj. jeho čistota, sa určuje dvoma spôsobmi: pomerom v tisícoch, kde zliatina s rýdzosťou 999/1000 (kde je 999 dielov rýdzeho zlata a 1 diel prímesí), alebo podľa karátov, kde 24 karátové zlato je rýdze zlato.

Určovanie ceny zlata

Londýnska asociácia pre obchodovanie s cennými kovmi (LBMA, The London Bullion Market Association) stanovuje cenu zlata dvakrát denne (o 10:30 a 15:00 londýnskeho času) vo forme fixu v amerických dolároch USD, eurách EUR a britskej libre GBP za trójsku uncu pri minimálnom objeme obchodu 1000 trójskych uncí. Tieto fixingy predstavujú referenčnú cenu zlata.

Aké sú výhody investovania do zlata?

  • zlato patrí medzi alternatívne investície, ktoré dopĺňa v portfóliu hlavné triedy aktív (nástroje peňažného trhu, dlhopisy a akcie)
  • investícia do zlata je dlhodobá investícia
  • ochrana proti inflácii – v čase vysokej inflácie alebo v prípade geopolitických, resp. ekonomických rizík výnos zlata zvykne rásť
  • vhodný nástroj diverzifikácie – zlato má nízku koreláciu s ostatnými triedami aktív (dlhopisy, akcie), a tým významne prispieva k znižovaniu rizika a zvyšovaniu výkonnosti investičného portfólia
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.