Privátni bankári

Ak máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte nás telefonicky: 02/5055 9273

Kontakty

Západné Slovensko

Bratislava
VÚB, a.s., Privátne bankovníctvo
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25

Nitra
VÚB, a.s., Privátne bankovníctvo
Štefánikova 44
949 01 Nitra

Stredné Slovensko

Banská Bystrica
VÚB, a.s., Privátne bankovníctvo
Námestie Slobody 1
975 55 Banská Bystrica

Žilina
VÚB, a.s., Privátne bankovníctvo
Na bráne 1
010 43 Žilina

Východné Slovensko

Košice
VÚB, a.s., Privátne bankovníctvo
Štúrova 27/A
042 31 Košice

Poprad
VÚB, a.s., Privátne bankovníctvo
Mnoheľova 9
058 01 Poprad

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.