• No suggestion

Poistenie nehnuteľností

Poistenie nehnuteľností

Vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby vrátane všetkých stavebných súčastí. Z poistenia sú vylúčené pozemky.

Všetky poisťovne poisťujú nehnuteľnosti združenou formou rizík, v ktorom by mali byť zahrnuté tieto zložky:

  • požiar, priamy úder blesku, výbuch, zrútenie lietadla alebo jeho častí
  • voda z vodovodného potrubia
  • víchrica, krupobitie (ľadovec)
  • tiaž (ťarcha) snehu, lavína
  • povodeň, záplava
  • zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
  • pád stromov, stožiarov a iných predmetov
  • náraz vozidla, dym, aerodynamický tresk
  • výbuch sopky, zemetrasenie
  • odcudzenie – krádež stavebných súčastí, vnútorný vandalizmus
Needs our help?

We will answer to all your questions.