Contact Internet banking IB Search ×deco

Leave us your contact information and we'll call you back.

We will be happy to answer your questions.

BRANCHES

Find your nearest branch.

ikona notes

Choose products and services and set up a Flexi-business account according to your needs

Flexi-business can adapt to any type of business

you only pay for the products and services you use

you can change or add products and services at any time

Flexibiznis účet nie je len obyčajným účtom. Okrem vedenia bežného účtu v EUR Vám Flexibiznis účet poskytuje množstvo voliteľných produktov a služieb, z ktorých si vyberte tie, ktoré skutočne potrebujete pre svoje podnikanie. Flexibiznis účet sa vám prispôsobí a navyše ušetríte na poplatkoch.

Do svojho Flexibiznis účtu si môžete navoliť toľko poplatkov za platby koľko potrebujete a zároveň môžete realizovať neobmedzený počet jednorázových platieb cez vybrané služby Nonstop Banking (Kontakt IVR - bez využitia operátora, Internet banking, Mobil banking) na účty v rámci VÚB bezplatne.

Na pokrytie neočakávaných výdavkov a získanie financií na rozvoj Vášho ďalšieho podnikania máte možnosť získať Podnikateľskú úverovú linku až do výšky 35.000 Eur** na základe aktívneho využívania Vášho Flexibiznis účtu.

K Flexibiznis účtu si môžete zriadiť fondový účet v EUR (napr. na tvorbu sociálneho fondu, rezervného fondu), sporiaci účet v EUR alebo si zahrnúť zľavu z provízie za EFT POS terminál (ak využívate EFT POS terminál).

 

vyberte si produkty a služby a zostavte si Flexibiznis účet podľa Vašich potrieb Flexibiznis sa dokáže prispôsobiť akémukoľvek typu podnikania platíte iba za produkty a služby, ktoré využívate
produkty a služby si môžete kedykoľvek zmeniť alebo doplniť získate najjednoduchšiu cestu k finančným prostriedkom prostredníctvom Podnikateľskej úverovej linky**

Výhody naviac

  • zadanie trvalých príkazov cez služby nonstop banking
  • zdarma služby týkajúce sa platobných kariet (prístup k zostatku na účte cez bankomat prostredníctvom karty, zaslanie mesačného výpisu transakcií kartou, dodatočné vytlačenie mesačného výpisu za transakcie realizované kartou)
  • zasielanie výpisu z účtu e-mailom