Kontakt Internet banking IB Search ×

11.11.2021

Zmena všeobecných obchodných podmienok privátneho bankovníctva

Zmena všeobecných obchodných podmienok. Dňom 1.12.2021 nadobúdajú účinnosť aktualizované Obchodné podmienky.


Dňom 1.12.2021 nadobúdajú účinnosť aktualizované Obchodné podmienky k Zmluve o službách privátneho bankovníctva. Uvedený dokument je k dispozícii klientom u príslušného privátneho bankára, ktorý zabezpečuje realizovanie vašich transakcií.