Kontakt Internet banking IB Search ×

16.10.2019

Zmena všeobecných obchodných podmienok a Cenníka za služby privátneho bankovníctva

Zmena všeobecných obchodných podmienok a Cenníka za služby privátneho bankovníctva. Dňom 1.11.2019 nadobúdajú účinnosť aktualizované Obchodné podmienky.

Dňom 1.11.2019 nadobúdajú účinnosť aktualizované Obchodné podmienky k Zmluve o službách privátneho bankovníctva a aktualizovaný Cenník za služby privátneho bankovníctva. Uvedené dokumenty sú k dispozícii klientom u príslušného privátneho bankára, ktorý zabezpečuje realizovanie vašich transakcií.