Kontakt Internet banking IB Search ×

07.04.2017

VÚB Banka ponúka emisiu investičných certifikátov Banca IMI

VÚB banka od 11. apríla 12. mája 2017 ponúka klientom privátneho bankovníctva v poradí už druhú emisiu investičných certifikátov, ktoré vydáva Banca IMI. Investičné certifikáty sú vydávané na obdobie piatich rokov a ku splatnosti poskytujú 90% kapitálovú ochranu. Investičné certifikáty budú priebežne vyplácať ročné výnosy v závislosti od vývoja podkladového aktíva, ktoré tvorí index EURO STOXX Select Dividend 30 (SD3E). Tento index poskytuje investorom príležitosť podieľať sa vývoji tridsiatich dividendových spoločností z jedenástich krajín Eurozóny.

07. apríla 2017

VÚB Banka ponúka emisiu investičných certifikátov Banca IMI

VÚB banka od 11. apríla 12. mája 2017 ponúka klientom privátneho bankovníctva v poradí už druhú emisiu investičných certifikátov, ktoré vydáva Banca IMI. Investičné certifikáty sú vydávané na obdobie piatich rokov a ku splatnosti poskytujú 90% kapitálovú ochranu. Investičné certifikáty budú priebežne vyplácať ročné výnosy v závislosti od vývoja podkladového aktíva, ktoré tvorí index EURO STOXX Select Dividend 30 (SD3E). Tento index poskytuje investorom príležitosť podieľať sa vývoji tridsiatich dividendových spoločností z jedenástich krajín Eurozóny.

Celkový objem emisie je 5 mil. EUR a je určená pre neobmedzený počet investorov. Menovitá hodnota investičného certifikátu je 1000 EUR. Ukončenie primárneho predaja nastane momentom vypredania emisie, uplynutím obdobia ponuky alebo rozhodnutím emitenta o predčasnom ukončení ponuky.

Dokument PDF
Konečné podmienky
Základný prospekt
Základný prospekt - dodatok