Kontakt Internet banking IB Search ×

02.07.2021

Emisia investičných certifikátov

Emisia investičných certifikátov

Investičný certifikát „EURÓPSKE DIVIDENDOVÉ SPOLOČNOSTI“ umožňuje klientom privátneho bankovníctva podieľať sa na pozitívnom vývoji kapitálových trhov. Zároveň chráni investorov pred poklesom trhov pomocou 92% kapitálovej ochrany istiny ku koncu splatnosti. Investičný certifikát bude klientom privátneho bankovníctva distribuovaný od 2.7.2021 do 29.7.2021.

Investičný certifikát je vydaný na obdobie šiestich rokov, v mene EUR. Zhodnotenie certifikátu je podmienené vývojom podkladového aktíva Index EURO STOXX Select Dividend 30, miera participácie 100%. Tento index poskytuje investorom príležitosť podieľať sa vývoji tridsiatich dividendových spoločností krajín Eurozóny. Viac informácii nájdete v KID dokumente, konečných podmienkach a základnom prospekte.

Dokument PDF
Základný prospekt ikona pdf
Konečné podmienky ikona pdf
KID dokument ikona pdf