Kontakt Internet banking IB Search ×

02.07.2021

Emisia investičných certifikátov s kapitálovou ochranou od Intesa Sanpaolo

Investičný certifikát „EURÓPSKE DIVIDENDOVÉ SPOLOČNOSTI“ umožňuje klientom privátneho bankovníctva podieľať sa na pozitívnom vývoji kapitálových trhov. Zároveň chráni investorov pred poklesom trhov pomocou 92% kapitálovej ochrany istiny ku koncu splatnosti. Investičný certifikát bude klientom privátneho bankovníctva distribuovaný od 2.7.2021 do 29.7.2021.

Investičný certifikát je vydaný na obdobie šiestich rokov, v mene EUR. Zhodnotenie certifikátu je podmienené vývojom podkladového aktíva Index EURO STOXX Select Dividend 30, miera participácie 100%. Tento index poskytuje investorom príležitosť podieľať sa vývoji tridsiatich dividendových spoločností krajín Eurozóny. Viac informácii nájdete v KID dokumente, konečných podmienkach a základnom prospekte.

Dokument PDF
Základný prospekt ikona pdf
Konečné podmienky ikona pdf
KID dokument ikona pdf